Entries by admin

Prázdniny v knižnici

Pozývame všetky deti na tvorivú dielňu, na ktorej si vytvoria vlastný exlibris. Obľúbená knižka sa Vám bude lepšie čítať s vlastnoručne vytvorenou knižnou značkou.

Premietanie filmu Krajina zabudnutia

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Univerzita Komenského v Bratislave Vás srdečne pozývajú na premietanie filmu KRAJINA ZABUDNUTIA.

Výstava Príbehy zakliate v čase (Ukrajina 1993 – 2016)

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Univerzita Komenského v Bratislave Vás srdečne pozývajú na putovnú výstavu popredného súčasného ukrajinského fotografa Alexandra Čekmeňova Príbehy zakliate v čase (Ukrajina 1993 – 2016).

Prázdniny v knižnici

Pozývame všetky deti na tvorivú dielňu, na ktorej si vytvoria záložky do kníh. Obľúbená knižka sa Vám bude lepšie čítať s vlastnoručne vyrobenou záložkou.

63. Hviezdoslavov Kubín

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

Fotoplenér Poklady pohraničia

Mestská verejná knižnica v Limanowej a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Vás pozývajú na poľsko-slovenský fotoplenér realizovaný v rámci mikroprojektu Poklady pohraničia.