Entries by admin

Burza kníh

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje BURZU KNÍH.

Beseda s Norom Ölveckým

Žilinský samosprávny kraj a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Vás srdečne pozývajú na besedu so spisovateľom Norom ÖLVECKÝM v rámci projektu (Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2017).

Čítajme si… 2017

Linka detskej istoty a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Ťa pozývajú na 10. ročník detského čitateľského maratónu „Čítajme si…“.

Súťaže pre deti a mládež

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje literárnu súťaž Cesta do krajiny fantázie a výtvarnú súťaž U nás taká obyčaj… pre deti a mládež od 6 do 15 rokov.

Vyhodnotenie súťaže Kniha Oravy 2016

Deviaty ročník čitateľskej súťaže Kniha Oravy 2016 o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu uplynulého roka vyvrcholil 24. apríla 2017 slávnostným vyhlásením výsledkov v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Súťaž vyhlásila Oravská knižnica, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v spolupráci s mediálnymi partnermi MY Oravské noviny a TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín.