Entries by admin

Oznam o zatvorení detského oddelenia

Oznamujeme našim čitateľom a návštevníkom, že oddelenie detskej literatúry bude z technických príčin zatvorené v stredu 6. 12. 2017 od 13.00 do 18.00 hod. a vo štvrtok 7. 12. 2017 od 8.00 do 18.00 hod. Knihy bude možné vrátiť na oddelení beletrie. Ďakujeme za pochopenie.

Interaktívny workshop Život na stoličke

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Liba Chiara Hladeková Vás srdečne pozývajú na interaktívny workshop ŽIVOT NA STOLIČKE.

Prezentácia knihy Stretnutia naslepo

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva na prezentáciu novej knihy poviedok Medarda Slovíka zo života a z ciest po Slovensku i cudzine Stretnutia naslepo.

Prednášky Jaroslava Czaja a Marka Dudeka

Žilinský samosprávny kraj, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a Miejska Biblioteka Publiczna v Limanowej Vás srdečne pozývajú na prednášky Jarosława Czaja a Marka Dudeka.

Stretnutie s Natašou Štefunkovou

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás pozýva na stretnutie s ilustrátorkou Natašou Štefunkovou spojené s vyhodnotením súťaže ČÍTAME S NEZÁBUDNÍKOM v rámci projektu (Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2017).

Seminár Židia na dolnej Orave a v Kubíne

Mesto Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a Školský úrad Dolný Kubín Vás pozývajú na seminár Židia na dolnej Orave a v Kubíne, ktorý sa uskutoční v spoločenskej miestnosti Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne dňa 19. októbra 2017.