Roky s osmičkou na konci v dejinách Oravy

Roky s osmičkou na konci v dejinách Oravy

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sprístupnila na rok 2018, kedy si pripomíname okrúhle výročia viacerých významných udalostí moderných slovenských dejín, výstavu venovanú zlomovým rokom 1848, 1918, 1938, 1948 a 1968 v histórii Oravy. Výstavu autorsky pripravil historik Peter Huba, ktorého texty vhodne dopĺňajú dobové dokumenty a fotografie z jeho archívu.

Výstava na jedenástich paneloch približuje návštevníkom najvýznamnejšie udalosti meruôsmych rokov na Orave, búrlivé prvé dni po vyhlásení Československa či napätú situáciu v regióne v súvislosti s Mníchovským diktátom a vyhlásením autonómie Slovenska roku 1938. V rámci výstavy sú tiež dokumentované zmeny v republike a na Orave po februári 1948, obdobie pražskej jari a vpád vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968.

Verejnosť si môže výstavu pozrieť v priestoroch knižnice počas celého roka 2018 v čase otváracích hodín. Pre žiakov sa v rámci nej uskutočnia sprievodné vzdelávacie podujatia.

Marián Karcol

Prezentácia knihy Architekt svitajúcich časov

Prezentácia knihy Architekt svitajúcich časov

Dňa 25. septembra 2017 sa v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uskutočnila prezentácia monografie historika Petra Hubu o ďalšej významnej, no málo známej osobnosti našich národných dejín Blažejovi Félixovi Bullovi s názvom Architekt svitajúcich časov. Autor v nej na základe bohatého archívneho materiálu rekonštruuje život a dielo architekta, staviteľa, tvorcu nábytku, autora divadelných hier, herca, zberateľa ľudových piesní, obdivovateľa ľudovej architektúry a tiež zakladajúceho člena Slovenského spevokolu, spolku, ktorý nahrádzal zakázanú Maticu slovenskú. V knihe sa čitateľ okrem iného zoznámi so vznikom slovenského slohu, nájde podrobné informácie súvisiace s výstavbou Národného domu v Martine i mnohých iných stavieb, ktoré Blažej Bulla projektoval. Odborný text dopĺňajú beletrizované pasáže z pera Petra Kubicu a bohatá obrazová príloha.

Počas prezentácie Peter Huba vysvetlil, čo ho viedlo k napísaniu monografie, stručne predstavil knihu, život a dielo Blažeja Bullu a neľahkú dobu, v ktorej pôsobil. V rámci programu sa prítomnému publiku prihovoril vedúci vydavateľstva Matice slovenskej Igor Sokolík, zástupca primátora mesta Dolný Kubín Jozef Šimek, farár dolnokubínskeho zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Rastislav Stanček i poverený predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Dolnom Kubíne Vendelín Ťažandlák, ktorí ocenili autorov prínos pri spresňovaní obrazu našich regionálnych i národných dejín. Podujatie spestrili ukážky z predstavovanej knihy a piesne folklórnej skupiny Orava.

Na záver podujatia bola kniha o architektovi, ktorý stál pri zrode národného slohu, symbolicky vyprevadená medzi čitateľov halúzkou národného stromu, lipy. Slávnostného aktu sa zhostila poverená riaditeľka odboru kultúry ŽSK Miroslava Ševčíková Šumská.

Marián Karcol

Vyhodnotenie súťaže Kniha Oravy 2016

Vyhodnotenie súťaže Kniha Oravy 2016

Deviaty ročník čitateľskej súťaže Kniha Oravy 2016 o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu uplynulého roka vyvrcholil 24. apríla 2017 slávnostným vyhlásením výsledkov v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Súťaž vyhlásila Oravská knižnica, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v spolupráci s mediálnymi partnermi MY Oravské noviny a TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín. Čítať ďalej

Výstava Neznámi hrdinovia

Výstava fotografií Neznámi hrdinovia

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sprístupnila dňa 13. apríla 2017 výstavu venovanú dosiaľ málo známej téme – pomoci slovenského obyvateľstva americkým letcom, ktorí nútene pristáli na území Slovenska počas 2. svetovej vojny. Za spomenuté obdobie sa v priestore našich hraníc zrútilo 46 amerických bombardovacích a 8 stíhacích lietadiel, pričom 106 letcov zahynulo a približne 370 bolo zaistených a odvlečených do zajateckých táborov. Tí, čo prežili, vďačia za život najmä obetavosti Slovákov, ktorí zostreleným letcom nezištne pomáhali, riskujúc pritom život nielen svoj, ale aj svojej rodiny. Mnohým boli za ich činy udelené prezidentské ďakovné dekréty podpísané generálom armády Dwightom Eisenhowerom. Čítať ďalej

Prezentácia knihy Z Božej vôle palatín

Prezentácia knihy Z Božej vôle palatín

V spoločenskej miestnosti Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa dňa 27. marca 2017 uskutočnila prezentácia novej knihy historika a prozaika Petra Hubu s názvom Z Božej vôle palatín, ktorú vydalo vydavateľstvo Tranoscius. Dej knihy nás zavedie do neľahkých časov na prelome 16. a 17. storočia, kedy veľkú časť Uhorska ovládali Turci a územie dnešného Slovenska pustošili protihabsburgskí povstalci. Formou historickej prózy autor približuje čitateľovi jednu z najvýznamnejších osobností v histórii nášho regiónu, hlavného župana Oravy a uhorského palatína Juraja Turzu.

Osobnosti Juraja Turzu bola v poslednom období venovaná pomerne veľká pozornosť, k čomu prispeli aj okrúhle výročia, vlaňajšie 400. výročie úmrtia a tohtoročné 450. výročie jeho narodenia. Avšak obraz Turzu, ktorý nám ponúkali knihy, články v novinách a časopisoch či filmové diela, nie vždy korešpondoval s historickými faktami. Peter Huba sa v románe dôsledne pridŕžal dobových prameňov a na základe nich čitateľom predstavil Juraja Turzu ako bojovníka proti Turkom, schopného diplomata, veriaceho človeka, podporovateľa protestantizmu i Slovákov. Stručnú charakteristiku hlavnej postavy svojho románu a doby, v ktorej žila, autor načrtol aj počas prezentácie knihy, pričom sa nevyhol ani kontroverzným otázkam a dezinterpretáciám, ktoré sú s postavou Juraja Turzu spojené.

V rámci programu s krátkym príhovorom vystúpili farár dolnokubínskeho zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Rastislav Stanček, poverený predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Dolnom Kubíne Vendelín Ťažandlák a zástupca primátora Mesta Dolný Kubín Jozef Šimek. Publikáciu spolu s autorom symbolicky vyprevadili medzi čitateľov Rastislav Stanček a zodpovedná redaktorka knihy Oľga Drobná. Podujatie spestrili ukážky z predstavovanej knihy v podaní Jozefa Kaščáka a hudobný program žiakov ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom Kubíne pod vedením Kláry Hromádkovej.

Marián Karcol

Otvorenie výstavy Janko Matúška

Otvorenie výstavy Janko Matúška

V utorok 10. januára 2017 o 10.30 hod. bola v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja slávnostne otvorená výstava o živote a diele Janka Matúšku (10. 1. 1821 – 11. 1. 1877), ktorú pri príležitosti 140. výročia úmrtia básnika pripravil historik Peter Huba. Čítať ďalej

Spomienkové podujatie pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turzu

Spomienka na Juraja Turzu

Žilinský samosprávny kraj, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Matica slovenská v Martine, Miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne usporiadali Spomienkové podujatie pri príležitosti 400. výročia úmrtia JURAJA TURZU, významnej osobnosti našich dejín, uhorského palatína spriazneného s našimi historickými regiónmi, rodáka z Lietavy, slovenského šľachtica, vojvodcu a diplomata. Podujatie sa uskutočnilo 14. decembra 2016 v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Čítať ďalej

Otvorenie výstavy Zázrivské lazy

Otvorenie výstavy Zázrivské lazy

V pondelok 7. novembra 2016 sa v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo otvorenie výstavy Zázrivské lazy, ktorá prostredníctvom fotografií, malieb a krátkych textov predstavuje osobité kúzlo najväčšej dolnooravskej obce. Podkladom pre výstavu sa stala rovnomenná publikácia, ktorá v čitateľskej súťaži “Kniha Oravy 2015” získala 1. miesto v kategórii odborná literatúra. Autorský kolektív Jozef Jurík (fotografie, text), Eva Dudášová (maľby) a Anna Gáborová (text) aj týmto spôsobom chce upriamiť pozornosť na tradičné, charakteristické i výnimočné dedičstvo našich predkov, na ich skúsenosti a odvekú spätosť s prírodou, ktorých odkaz by sme mali zachovať aj našim potomkom.

Súčasťou vernisáže bola beseda s autormi a ich hosťami – architektom Igorom Krpelánom, autorom knihy “Pokračovanie rodu”, a spoluautorom publikácie “Dedinami ” Petrom Madigárom – na tému vzťahu súčasnej spoločnosti k hodnotám vidieckej krajiny a architektúry. Podujatie sprevádzali tradičnými ľudovými piesňami speváčky Ľudmila Bellová a Valéria Juríková zo Zázrivej. Výstavu si záujemcovia budú môcť pozrieť v spoločenskej miestnosti knižnice do 15. decembra 2016.

Marián Karcol

Vernisáž výstavy Roky bojov, obetí a nádejí (1914-1920)

Vernisáž výstavy Roky bojov, obetí a nádejí (1914-1920)

V piatok 4. novembra 2016 o 12.30 hod. bola v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja slávnostne otvorená putovná výstava Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920), ktorú spoločne pripravili Nadácia M. R. Štefánika a Ústav politických vied SAV v Bratislave. Na zabezpečení podujatia organizovaného pod záštitou predsedu vlády SR sa okrem nich ďalej podieľali Mesto Dolný Kubín, Klub vojenskej histórie Beskydy a hostiteľská organizácia.

Vernisáž sa uskutočnila za aktívnej účasti predsedu Nadácie M. R. Štefánika v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Dušana Bakoša, DrSc. a PhDr. Ferdinanda Vrábela z Ústavu politických vied SAV, ktorý ako jeden zo spoluautorov výstavu bližšie predstavil. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť verejnosti o histórii vzniku prvého slobodného demokratického štátu, v ktorom sa slovenský národ stal prvýkrát v dejinách národom štátotvorným a dokumentovať, že o jeho zrod sa významnou mierou pričinili aj Slováci.

Na podujatí ďalej vystúpili člen Klubu vojenskej histórie Orava Jozef Krupa, 1. štátny tajomník Veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku Mgr. Ondřej Pometlo a potomkovia legionárov – Alena Gallasová, dcéra brigádneho generála Václava Vašátka, a dcéra Mikuláša Gaceka doc. PhDr. Milota Zelinová, CSc. Vernisáž spestril hudobný program v podaní Gustáva Socháňa a žiačok ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne. Výstava bude verejnosti sprístupnená do 30. novembra 2016.

Marián Karcol