Využite kultúrne poukazy v našej knižnici

Oznamujeme našim používateľom, že do 11. novembra 2016 môžu využiť v knižnici kultúrne poukazy vydávané Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Poukazy je možné použiť na úhradu ročného členského poplatku a vybraných platených služieb knižnice (napr. prístup na internet).