Entries by admin

Stretnutie s Elenou Hidvéghyovou-Yung a Paulom T. Yungom

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás pozýva na stretnutie s poetkou, prozaičkou a sinologičkou Elenou Hidvéghyovou-Yung a prekladateľom a publicistom Paulom T. Yungom. 23. októbra 2015 o 10.30 hod. v spoločenskej miestnosti knižnice

Konferencia Ľudovít Štúr a Orava

Dňa 12.októbra 2015 sa priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne konala konferencia Ľudovít Štúr a Orava. Podujatie usporiadali Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Dolnom Kubíne, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne a Miestny odbor […]

Stretnutie s Milanom Miklášom

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás pozýva na autorskú besedu s Milanom Miklášom. 19. októbra 2015 o 16.00 hod. v spoločenskej miestnosti knižnice

Konferencia Ľudovít Štúr a Orava

Pozývame Vás na konferenciu Ľudovít Štúr a Orava pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. 12. október 2015 – 9.00 hod. spoločenská miestnosť knižnice Usporiadatelia: Žilinský samosprávny kraj, Oravská knižnica Antona Habovštiaka Dolný Kubín, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín, Obchodná akadémia Dolný Kubín, Miestny odbor […]

Ako Šábrdník pasenie jalovíc zjednával

Kedysi dávno žili v zázrivskej osade zvanej Dolina bratia Šábrdníci. Oni sa v skutočnosti volali Drengubiakovci. Pretože nositeľov tohoto priezviska bolo v Zázrivej viac, týchto začali nazývať „Šábrdníkmi“. Keď sa už všetci spolu v jednej izbe nemohli pomestiť rozhodol sa najstarší Ján, ktorého všetci volali Gregor, že pôjde niekde do sveta prácu hľadať. Pretože nebol, […]

Dlhodobé možnosti do zahraničia

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) a Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne vás srdečne POZÝVAJÚ na seminár spojený s besedou. 24. september 2015, 14.00 hod. spoločenská miestnosť knižnice

Ako vznikol Balkán v Hornej Plešivej

Zázrivá, obec ležiaca pod majestátnym Rozsutcom, je rozdelená kopcami a dolinami na jedenásť samostatných osád. O tom, kedy presne a za akých okolností jednotlivé osady vznikali, nie sú presné údaje. Nevieme ani, ako jednotlivé osady získali svoje pomenovania. Jednou zo zázrivských osád je aj Plešivá. Dolná Plešivá je tá časť osady, ktorá  je rozťahaná popri […]

Momentky

2014 Spálim za sebou všetky mosty- napríklad tie na bankovke- krásne a dokonalé ako antická tragédia. Nemôžeš strážiť, čo nepoznáš.

Ako sa stará boženíčka z druhého sveta vrátila

V hornej Plešivej na samote zvanej Balkán žil obecný boženík Ondrej Karcol so svojou manželkou Máriou rodenou Zubajovou. Takéhoto boženíka mala kedysi každá osada. Bol to obecný sluha, ktorý roznášal dôležité obecné a farské správy po dedine, organizoval brigády pri oprave cesty a cez vojnu roznášal  povolávacie rozkazy na front. Keď Ondrej ostarel,  prestal byť […]