Entries by admin

Priateľ knižnice 01/2012

Z obsahu: Príhovor Pripomenieme si Anton Bernolák Andrej Radlinský Hugolín Gavlovič Nie zatratenie, ale nádej – Maximilián Račkay Kalendárium Týždeň slovenských knižníc 2011 Podujatia Oravskej knižnice v roku 2011 Ako sme v knižnici odhalili utajeného VŠEVEDKA a aj iné všeličo Jesenné prebudenie fantastiky – Noc čierneho jednorožca 60 Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne […]

Priateľ knižnice 02/2011

Z obsahu: Martin Hattala Dlhá cesta k národu a jazyku Dve strany jednej mince Desaťročie 2001-2010 – vstup do nového milénia Mikroprojekty nie sú mikro Projekty slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce Darujme si kúsok historických tradícií Z každého rožka troška Kniha Oravy 2010 Literárne kluby Slovenska sa stretli v Oravskej knižnici Literárny klub Fontána V škole (ukážka […]

Priateľ knižnice 01/2011

Z obsahu: Na prelome rokov Čriepky Vybrali sme Obojstranne prospešná spolupráca Podujatia Oravskej knižnice Noc čierneho jednorožca Do rozprávky tadiaľto Darujme si kúsok historických tradícií Oravská knižnica na knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA 2010 Prezentácie nových kníh Štandardy vo verejných knižniciach Kalendárium Predstavujeme Marta Franeková Tomáš Toček Otília Štepitová Miroslav Karcol 60 Oravská knižnica Antona Habovštiaka v […]

Priateľ knižnice 02/2010

Z obsahu: Konečne aj Oravská knižnica získa nové priestory Sága rodu Veselovských z Námestova Vybrali sme Obojstranne prospešná spolupráca Čítame s Osmijankom Noc v knižnici Literárne kluby Slovenska sa stretli v Dolnom Kubíne v Oravskej knižnici Rozhovor Bez komentára Kalendárium Hnev dolnokubínskeho richtára (povesť) Literárny klub Fontána pri Oravskej knižnici Antona Habovštiaka Vyznanie Stiahnutie celého […]

Priateľ knižnice 01/2010

Z obsahu: Kniha Oravy 2009 DELTOPHYLUS, Karol Imrich Revický Slovensko bratří Čapků Prezentácie nových kníh 10 rokov Literárny klub Fontána Rozhovor Bystré hlávky v akcii – Knižný Vševedko 2009 Slovo má náš partner Vybrali sme Zo života v minulosti Kalendárium Kňažia – kniežacia Stiahnutie celého čísla: TU

Priateľ knižnice 02/2009

Z obsahu: Príhovor Je radosťou byť oslovenou na slovo o slove Z úvah o Hviezdoslavovom Kubíne Margita Figuli (Rozprávanie o spisovateľke k storočnici jej narodenia) Básnici z jednej kolísky Smutný jeho koniec Podujatia Oravskej knižnice v prvom polroku 2009 Noc čierneho jednorožca Netradične aj v Oravskej knižnici Prezentácie nových kníh Cezhraničná spolupráca Transgraniczna przyaźń Verejné […]

Priateľ knižnice 01/2009

Z obsahu: Príhovor Oravská knižnica v svetle minulých čias Spomíname na Hviezdoslava Všetka jeho obetavosť pramení z lásky k rodnému kraju Tri stretnutia Margita Figuli – Šustrová 10 rokov Literárneho klubu Fontána Cezhraničná spolupráca Spomíname Kalendárium Slovenské cestoviny Stiahnutie celého čísla: TU

AMBROZI Samuel (Ambrosius, Duraeus)

publicista, redaktor (22. 3. 1748 Liptovská Sielnica – 15. 2. 1806 Banská Štiavnica) Študoval na ev. lýceu v Bratislave, r. 1782-85 na univerzite v Jene. R. 1785-87 ev. farár vo Veličnej, r. 1787-1803 v Banskej Bystrici-Radvani, r. 1803-06 v Banskej Štiavnici. Zakladateľ osvietenskej učenej spoločnosti Societas ex totius monarchiae Austriacae viris eruditis coacta, r. 1793-1803 vydavateľ a redaktor ročenky Novi […]

Michal Mačička v Oravskej knižnici

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej Dolný Kubín pripravili dňa 20. októbra 2014 pre širokú verejnosť stretnutie s publicistom, spisovateľom, filmárom a včelárom Ing. Michalom Mačičkom, CSc. Podujatie otvoril krátkym príhovorom riaditeľ Oravskej knižnice Peter Huba. Dolnokubínsky rodák M. Mačička sa […]

Stretnutie s Elenou Hidvéghyovou-Yung a Paulom T. Yungom

V rámci projektu (Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou sa dňa 24. októbra 2014 uskutočnila v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne beseda s poetkou, spisovateľkou, publicistkou a prekladateľkou z čínštiny Elenou Hidvéghyovou-Yung a jej manželom Paulom T. Yungom. Autorka vyštudovala čínštinu, študijne i súkromne strávila niekoľko rokov v Číne, odkiaľ pochádza i jej manžel. […]