Entries by admin

Konferencia Ľudovít Štúr a Orava

Pozývame Vás na konferenciu Ľudovít Štúr a Orava pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. 12. október 2015 – 9.00 hod. spoločenská miestnosť knižnice Usporiadatelia: Žilinský samosprávny kraj, Oravská knižnica Antona Habovštiaka Dolný Kubín, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín, Obchodná akadémia Dolný Kubín, Miestny odbor […]

Ako Šábrdník pasenie jalovíc zjednával

Kedysi dávno žili v zázrivskej osade zvanej Dolina bratia Šábrdníci. Oni sa v skutočnosti volali Drengubiakovci. Pretože nositeľov tohoto priezviska bolo v Zázrivej viac, týchto začali nazývať „Šábrdníkmi“. Keď sa už všetci spolu v jednej izbe nemohli pomestiť rozhodol sa najstarší Ján, ktorého všetci volali Gregor, že pôjde niekde do sveta prácu hľadať. Pretože nebol, […]

Dlhodobé možnosti do zahraničia

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) a Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne vás srdečne POZÝVAJÚ na seminár spojený s besedou. 24. september 2015, 14.00 hod. spoločenská miestnosť knižnice

Ako vznikol Balkán v Hornej Plešivej

Zázrivá, obec ležiaca pod majestátnym Rozsutcom, je rozdelená kopcami a dolinami na jedenásť samostatných osád. O tom, kedy presne a za akých okolností jednotlivé osady vznikali, nie sú presné údaje. Nevieme ani, ako jednotlivé osady získali svoje pomenovania. Jednou zo zázrivských osád je aj Plešivá. Dolná Plešivá je tá časť osady, ktorá  je rozťahaná popri […]

Momentky

2014 Spálim za sebou všetky mosty- napríklad tie na bankovke- krásne a dokonalé ako antická tragédia. Nemôžeš strážiť, čo nepoznáš.

Ako sa stará boženíčka z druhého sveta vrátila

V hornej Plešivej na samote zvanej Balkán žil obecný boženík Ondrej Karcol so svojou manželkou Máriou rodenou Zubajovou. Takéhoto boženíka mala kedysi každá osada. Bol to obecný sluha, ktorý roznášal dôležité obecné a farské správy po dedine, organizoval brigády pri oprave cesty a cez vojnu roznášal  povolávacie rozkazy na front. Keď Ondrej ostarel,  prestal byť […]

Prázdniny v knižnici

Pozývame všetky deti na tvorivú dielňu, na ktorej si vytvoria záložku zo starých časopisov. Obľúbená knižka sa Vám bude lepšie čítať s vlastnoručne vyrobenou záložkou. 19. 08. 2015 od 10.00 hod. spoločenská miestnosť knižnice (2. poschodie)

Krátke pobyty za hranicami

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského kraja v spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA, n. o.) Vás srdečne POZÝVAJÚ na informačný seminár o štipendijných a študijných možnostiach do zahraničia. 17. august 2015, 14.00 hod. spoločenská miestnosť knižnice

Knihy regiónov 2014

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás pozýva na výstavu víťazných kníh regionálnych čitateľských súťaží Žilinského kraja KNIHY REGIÓNOV 2014.

Prázdniny v knižnici

Pozývame všetky deti na tvorivú dielňu „MYŠKY KNIHOMILKY“, na ktorej si vytvoria originálnu dekoráciu zo starých kníh. 15. 07. 2015 od 10.00 hod. spoločenská miestnosť knižnice (2. poschodie)