Druháci v knižnici – Čítanie je pre mňa hračka

Aktivity pre žiakov 2. ročníka ZŠ, ktorých cieľom je podpora čítania, rozvoj čitateľskej gramotnosti, komunikačných zručností a kritického myslenia detí. Program tvoria tematické podujatia, besedy, hlasné, tiché a zážitkové čítanie, rozvíjanie schopnosti čítať s porozumením a samostatná práca žiakov s literárnym textom, dramatizácia textov, literárne a výtvarné tvorivé dielne, súťaže.

Časový harmonogram:

SEPTEMBER
Bola raz škola, bol raz žiak – návrat do školy s veselými rozprávkami, veršíkmi a hádankami Jozefa Pavloviča.

OKTÓBER
Zlatá brána otvorená – zoznámenie sa s ľudovou slovesnosťou (hry, hádanky, riekanky, vyčítanky, prekrúcanky, príslovia, porekadlá, pranostiky).

NOVEMBER
Tuláčik a Klára – čítanie a dramatizácia z knihy E. J. Grocha, beseda o priateľstve a medziľudských vzťahoch.

DECEMBER
Koľko dní je do Vianoc? – tematické podujatie o vianočných tradíciách, koledách, vinšoch a sviatočných jedlách našich predkov. Súčasťou podujatie je tvorivá dielňa „Anjelik z papiera“.

JANUÁR
Fašiangy, Turíce – tematické podujatie o ľudových zvykoch a piesňach nielen z nášho regiónu.

FEBRUÁR
Danka a Janka – beseda a literárny kvíz o známej knihe Márie Ďuríčkovej.

MAREC
Krása a múdrosť rozprávky – rozprávanie o ľudových rozprávkach a ich zberateľoch. Upriamenie pozornosti detí na estetiku rozprávok, ich hodnotu a tradíciu.

APRÍL
Ľudmila Podjavorinská: Čin Čin – tematické podujatie o slovenskej poetke píšucej pre deti a jej známom literárnom hrdinovi spojené s literárnou tvorivou dielňou.

MÁJ
Všade dobre, doma najlepšie – tematické podujatie o rodine, vzťahoch medzi rodičmi a deťmi. Nácvik čítania s porozumením.

JÚN
Večerníček v knižnici – tematické podujatie o známych televíznych a rozhlasových seriáloch (Osmijanko, Maťko a Kubko, Deduško Večerníček, Krtko, Pat a Mat) a vzťahu literatúry k iným druhom umenia (rozhlas, televízia, film).

Všetky podujatia sú bezplatné a realizujú sa počas celého školského roka. Objednať ich je možné na každý pracovný deň osobne, telefonicky alebo e-mailom. Program trvá 45 minút. Nie je nutné dodržať časový harmonogram a absolvovať všetky uvedené podujatia.
Po dohode s pedagógom je možné dĺžku i tému prispôsobiť aktuálnej požiadavke. Je možné dohodnúť i návštevu knihovníčky priamo v škole, podmienkou je však aspoň jedna návšteva v knižnici. Tešíme sa na spoluprácu.

Kontakt v prípade záujmu:
Mgr. Miriam Kazimírová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti
tel.: 586 2277
e-mail: podujatia@oravskakniznica.sk
https://oravskakniznica.sk