Knižnica opäť otvorená

Vážení čitatelia,

oznamujeme Vám, že pokiaľ to umožnia celospoločenské podmienky, naša knižnica bude pre Vás opäť otvorená. V pondelok 2. 11. 2020 od 12.00 hod. z dôvodu organizačného a personálneho zabezpečenia prevádzky po testovaní obyvateľstva, v ostatné dni v obvyklom čase.

Nezabudnite si osvedčenie o negatívnom výsledku testu.

Tešíme sa na Vás 🙂