Knižnica otvorená

Knižnica otvorená od 29. marca

Vážení čitatelia, s radosťou Vám oznamujeme, že Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne bude od 29. marca 2021 opäť OTVORENÁ.

Prosíme Vás, aby ste rešpektovali nasledovné podmienky prevádzky.

Podmienky prevádzky knižnice platné od 29. 03. 2021

1. Otváracie hodiny
Pondelok09.30 – 16.30 hod.
Utorok09.30 – 16.30 hod.
Streda09.30 – 16.30 hod.
Štvrtok09.30 – 16.30 hod.
Piatok09.30 – 16.30 hod.
SobotaZATVORENÉ
NedeľaZATVORENÉ
2. Podmienky vstupu do knižnice
 • čitatelia a návštevníci knižnice sa pri vstupe do budovy preukážu relevantným dokladom o negatívnom výsledku testu na Covid-19 (nie starším ako 7 dní)
 • vstup do knižnice a pobyt v nej je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor bez výdychového ventilu); s výnimkou detí do 6 rokov veku, osôb so závažnými poruchami autistického spektra a osôb so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • pri vstupe do knižnice je potrebné si aplikovať dezinfekciu na ruky
 • medzi návštevníkmi knižnice je potrebné udržiavať odstup 2 m
 • počet návštevníkov knižnice v jednom okamihu nemôže presiahnuť koncentráciu 1 osoba na 15 metrov štvorcových, to znamená maximálne: oddelenie beletrie 4 osoby, oddelenie regionálnej literatúry 2 osoby, oddelenie náučnej literatúry 10 osôb, oddelenie detskej literatúry 8 osôb
3. Poskytované služby

Vrátenie kníh:

 • možnosti vrátenia kníh: vo vestibule knižnice príslušnému pracovníkovi alebo do biblioboxu
 • všetky knihy pôjdu na 24 hodín do karantény a až následne budú odpísané z konta čitateľa

Požičiavanie kníh a časopisov:

 • knihy a časopisy sa budú požičiavať štandardným spôsobom domov podľa výpožičného poriadku
 • prosíme čitateľov, aby obmedzili počet prezeraných kníh, ktoré si nebudú brať domov

Ostatné služby:

 • čitárne, študovne a verejný internet nie sú sprístupnené
 • kopírovacie služby, rešeršné služby a MVS na oddelení náučnej literatúry sú k dispozícii podľa knižničného a výpožičného poriadku

Prosíme využívať čo najviac rezervačný systém, bibliobox a službu eVýpožičky.

Ďakujeme za Vašu priazeň a tešíme sa na stretnutie.