Knižnica otvorená

Knižnica otvorená od 7. mája

Vážení čitatelia,
s radosťou Vám oznamujeme, že Oravská knižnica Antona Habovštiaka bude od 7.5.2020 opäť otvorená. Prosíme Vás, aby ste rešpektovali nasledovné podmienky prevádzky knižnice.

Ďakujeme za Vašu priazeň a tešíme sa na stretnutie.

Obnovenie prevádzky knižnice v obmedzenom režime

V zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 5.5.2020 sú stanovené nasledovné podmienky prevádzky Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne:

1. Otváracie hodiny
Pondelok8.00 – 16.00 hod.
Utorok8.00 – 16.00 hod.
Streda10.00 – 18.00 hod.
Štvrtok8.00 – 16.00 hod.
Piatok8.00 – 18.00 hod.
SobotaZATVORENÉ
NedeľaZATVORENÉ

Otváracie hodiny 9.00 -11.00 hod. sú vyhradené pre čitateľov nad 65 rokov.

2. Podmienky vstupu do knižnice

– Vstup do knižnice a pobyt v nej je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka, atď.); táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do dvoch rokov a osoby so závažnou poruchou autistického spektra
– pri vchode do knižnice bude aplikovaná dezinfekcia na ruky
– pri čakaní je potrebné zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m
– počet návštevníkov knižnice v jednom okamihu podľa nariadenia: 1 osoba na 25 metrov štvorcových (Oddelenie beletrie: 2 osoby, Oddelenie regionálnej literatúry: 1 osoba, Oddelenie náučnej literatúry: 6 osôb, Oddelenie detskej literatúry: 4 osoby)

3. Poskytované služby

Vrátenie kníh:
– všetky knihy pôjdu na 24 hodín do karantény a až následne budú odpísané z konta čitateľa
– možnosti vrátenia kníh: vo vestibule knižnice príslušnému pracovníkovi alebo do biblioboxu od 11.5.2020

Požičiavanie kníh a časopisov:
– knihy a časopisy sa budú požičiavať štandardným spôsobom domov podľa výpožičného poriadku. Čitateľ je povinný knihu, ktorú si len prezerá a nebude požičiavať, odovzdať knihovníčke (aj táto kniha musí ísť do karantény). Prosíme čitateľov, aby obmedzili počet prezeraných kníh, ktoré si nebudú brať domov.
– maximálna doba pre výber kníh je určená na 10 minút pre 1 osobu

Ostatné služby:
– čitárne, študovne a verejný internet nie sú sprístupnené
– v prípade dobrého počasia bude sprístupnená letná čitáreň
– kopírovacie služby, rešeršné služby a MVS na Oddelení náučnej literatúry budú k dispozícii
– proces generovania upomienok je do konca mája zastavený, pôvodné upomienky (pred plošným zatvorením knižníc od 12.3.2020) ostávajú na konte čitateľa ako dlh