Nová služba Oravskej knižnice Antona Habovštiaka

Nová služba Oravskej knižnice Antona Habovštiaka

Má vaše dieťa ťažkosti s čítaním? Nerado číta? Chýba mu motivácia?
Nevie si nájsť vhodnú knihu? Bola mu diagnostikovaná porucha čítania?

Knihovníčka a špeciálna pedagogička Vám poradí, ako mu môžete pomôcť.
Konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť.

Kontakt:

Mgr. Miriam Kazimírová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti
tel.: +421 43 586 2277
mail: podujatia@oravskakniznica.sk

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967” N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316” E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358