Otváracie hodiny

Nové podmienky prevádzky knižnice

Vážení čitatelia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že 6. septembra 2021 vstúpia do platnosti nové podmienky prevádzky knižnice. Prosíme Vás, aby ste tieto podmienky rešpektovali.

Podmienky prevádzky platné od 6. septembra 2021

V zmysle opatrení, ktoré sú uvedené v COVID AUTOMATe a aktuálnych vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR sú stanovené nasledovné podmienky prevádzky Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne:

1. Otváracie hodiny
Pondelok08.00 – 16.00 hod.
Utorok08.00 – 18.00 hod.
Streda10.00 – 18.00 hod.
Štvrtok08.00 – 18.00 hod.
Piatok08.00 – 18.00 hod.
Sobota08.30 – 12.30 hod.
NedeľaZATVORENÉ
2. Podmienky vstupu do knižnice
  • knižnica funguje tzv. režime základ – povolený vstup všetkým osobám bez kontroly pri dodržiavaní nižšie uvedených opatrení,
  • vstup do knižnice a pobyt v nej je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor bez výdychového ventilu, rúško, šál, šatka); s výnimkou detí do 6 rokov veku, osôb so závažnými poruchami autistického spektra a osôb so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
  • pri vstupe do knižnice je potrebné si aplikovať dezinfekciu na ruky
  • medzi návštevníkmi knižnice je potrebné udržiavať odstup 2 m
  • počet návštevníkov knižnice v jednom okamihu nemôže presiahnuť koncentráciu 1 osoba na 15 metrov štvorcových, to znamená maximálne: oddelenie beletrie 4 osoby, oddelenie regionálnej literatúry 2 osoby, oddelenie náučnej literatúry 10 osôb, oddelenie detskej literatúry 8 osôb
  • pre návštevníkov knižnice platí zákaz konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových alebo exteriérových častiach knižnice, či v blízkosti knižnice.
3. Poskytované služby

Vrátenie kníh:

  • možnosti vrátenia kníh: na oddeleniach knižnice príslušnému pracovníkovi alebo do biblioboxu

Požičiavanie kníh a časopisov:

  • knihy a časopisy sa budú požičiavať štandardným spôsobom domov podľa výpožičného poriadku
  • prosíme čitateľov, aby obmedzili počet prezeraných kníh, ktoré si nebudú brať domov

Ostatné služby:

  • kopírovacie služby, rešeršné služby a MVS na oddelení náučnej literatúry sú k dispozícii podľa knižničného a výpožičného poriadku

Prosíme využívať čo najviac bibliobox a službu eVýpožičky.

Ďakujeme za Vašu priazeň a tešíme sa na stretnutie.