podmienky vstupu, režim OTP

Nové podmienky prevádzky knižnice

podmienky vstupu, režim OTP