Podmienky vstupu do knižnice

Nové podmienky prevádzky knižnice

Vážení čitatelia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že 1. 10. 2020 vstúpili do platnosti nové podmienky prevádzky knižnice. Prosíme Vás, aby ste tieto podmienky rešpektovali.

Ďakujeme za Vašu priazeň a tešíme sa na stretnutie.

Podmienky prevádzky Oravskej knižnice A. Habovštiaka platné od 1. 10. 2020

V zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia platné od 1. 10. 2020 sú stanovené nasledovné podmienky prevádzky Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne:

1. Otváracie hodiny
Pondelok08.00 – 16.00 hod.
Utorok08.00 – 18.00 hod.
Streda10.00 – 18.00 hod.
Štvrtok08.00 – 18.00 hod.
Piatok08.00 – 18.00 hod.
Sobota08.30 – 12.30 hod.
NedeľaZATVORENÉ
2. Podmienky vstupu do knižnice
 • vstup do knižnice a pobyt v nej je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka, atď.); táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 3 rokov a osoby so závažnou poruchou autistického spektra
 • pri vstupe do knižnice je potrebné si aplikovať dezinfekciu na ruky
 • medzi návštevníkmi knižnice je potrebné udržiavať odstup 2 m
 • počet návštevníkov knižnice v jednom okamihu nemôže presiahnuť koncentráciu 1 osoba na 10 metrov štvorcových, to znamená maximálne: oddelenie beletrie 6 osôb, oddelenie regionálnej literatúry 3 osoby, oddelenie náučnej literatúry 16 osôb, oddelenie detskej literatúry 12 osôb
3. Poskytované služby

Vrátenie kníh:

 • do biblioboxu alebo priamo na oddeleniach, kde boli dokumenty požičané

Požičiavanie kníh a časopisov:

 • knihy a časopisy sa budú požičiavať štandardným spôsobom domov podľa výpožičného poriadku

Ostatné služby:

 • čitáreň v interiéri je prístupná s povinnosťou dodržiavať odstup medzi čitateľmi 2 m
 • študovne a verejný internet sú sprístupnené na oddelení náučnej literatúry podľa knižničného poriadku s povinnosťou dodržiavať odstup medzi čitateľmi 2 m
 • internet na oddelení detskej literatúry – 1 osoba
 • kopírovacie služby, rešeršné služby a MVS na oddelení náučnej literatúry sú k dispozícii podľa knižničného a výpožičného poriadku
 • sankčné poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty sú od 6.6.2020 obnovené, v čase plošného zatvorenia knižníc z dôvodu pandemickej situácie bola výpožičná doba požičaných dokumentov všetkým čitateľom predĺžená, pôvodné upomienky (pred plošným zatvorením knižníc od 12.3.2020) ostávajú na konte čitateľa ako dlh
 • na podujatiach sa môže zúčastniť maximálne 50 osôb, vrátane účinkujúcich a organizátorov