Podujatia pre stredné školy

Ponukový list podujatí pre stredné školy v školskom roku 2017/2018.

Zoznámte sa s knižnicou – návšteva knižnice a prehliadka jednotlivých oddelení, prezentácia služieb, práca s on-line katalógom, stavanie fondu, MDT, orientácia v oblasti náučnej a krásnej literatúry.

Ako pracovať s literatúrou – bibliograficko-informačná výchova, na ktorej sa účastníci oboznámia so základnými pojmami ako dokument, bibliografia, bibliografický odkaz, citovanie, spôsoby citácie, ktoré sú potrebné pri spracovaní študentských prác.

Dolný Kubín a jeho minulosť – rozprávanie o histórii, osobnostiach, zaujímavých udalostiach a pamätihodnostiach mesta.

Oravci v slovenskej kultúre – významné regionálne osobnosti a ich dielo (J. Matúška, M. Kukučín, P. O. Hviezdoslav, M. Urban, M. Figuli, A. Habovštiak, M. Jančová, L. N. JÉGÉ, T. H. Florin, A. Bernolák, R. Dilong, M. Hattala, A. Radlinský a iní).

Osobnosti Oravy: Anton Bernolák – medailón rímskokatolíckeho kňaza, jazykovedca a prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny pri príležitosti 255. výročia narodenia.

Osobnosti Oravy: Hugolín Gavlovič – medailón kňaza a spisovateľa pri príležitosti 305. výročia narodenia.

Osobnosti Oravy: Martin Hattala – medailón jazykovedca a pedagóga pri príležitosti 115. výročia úmrtia.

Osobnosti Oravy: Theo Herkeľ Florin – medailón básnika, redaktora, diplomata, organizátora kultúrneho života pri príležitosti 110. výročia narodenia.

Osobnosti Oravy: Martin Kukučín – medailón spisovateľa, dramatika, pedagóga a lekára pri príležitosti 90. výročia úmrtia.

Štúrovci – tematické podujatia o významných predstaviteľoch slovenského romantizmu.

Šoltésová, Vansová, Timrava – neobyčajné osobnosti slovenskej literatúry – tematické podujatie o troch významných autorkách slovenského realizmu.

Spisovatelia za hranicami – tematické podujatie o významných slovenských autoroch, ktorých rozličné okolnosti donútili žiť v zahraničí: Martin Kukučín, Gejza Vámoš, Rudolf Dilong, J. C. Hronský, Ladislav Mňačko.

Stručné dejiny spisovnej slovenčiny – tematické podujatie o vývine spisovného jazyka a významných osobnostiach jednotlivých období: Cyril a Metod, Anton Bernolák, Andrej Radlinský, Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Martin Hattala.

Všetky podujatia sú bezplatné a realizujú sa počas celého školského roka. Objednať ich je možné na každý pracovný deň osobne, telefonicky alebo e-mailom.
Program trvá 45 minút. Po dohode s pedagógom je možné dĺžku i tému prispôsobiť aktuálnej požiadavke.
Je možné dohodnúť i návštevu knihovníčky priamo v škole.

Kontakt v prípade záujmu:
Mgr. Miriam Kazimírová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti
tel.: 586 2277
e-mail: podujatia@oravskakniznica.sk
www.oravskakniznica.sk