Podujatia pre stredné školy

Ponukový list podujatí pre stredné školy v školskom roku 2018/2019.

Zoznámte sa s knižnicou – návšteva knižnice a prehliadka jednotlivých oddelení, prezentácia služieb, práca s on-line katalógom, stavanie fondu, MDT, orientácia v oblasti náučnej a krásnej literatúry.

Ako pracovať s literatúrou – bibliograficko-informačná výchova, na ktorej sa účastníci oboznámia so základnými pojmami ako dokument, bibliografia, bibliografický odkaz, citovanie, spôsoby citácie, ktoré sú potrebné pri spracovaní študentských prác.

Dolný Kubín a jeho naj – rozprávanie o histórii, osobnostiach, zaujímavých udalostiach a pamätihodnostiach mesta.

Oravci v slovenskej kultúre – významné regionálne osobnosti a ich dielo (J. Matúška, M. Kukučín, P. O. Hviezdoslav, M. Urban, M. Figuli, A. Habovštiak, M. Jančová, L. N. JÉGÉ, T. H. Florin, A. Bernolák, R. Dilong, M. Hattala, A. Radlinský a iní).

Osobnosti Oravy: Pavol Országh Hviezdoslav – tematické podujatie o významnom básnikovi, dramatikovi a prekladateľovi pri príležitosti 170. výročia narodenia.

Osobnosti Oravy: Anton Habovštiak – tematické podujatie o slovenskom jazykovedcovi, esejstovi a spisovateľovi pri príležitosti 95. výročia narodenia a 15. výročia úmrtia.

Osobnosti Oravy: Andrej Ľudovít Radlinský – tematické podujatie o katolíckom kňazovi, redaktorovi, vydavateľovi, jazykovedcovi a náboženskom spisovateľovi pri príležitosti 140. výročia narodenia.

Osobnosti Oravy: Milo Urban – tematické podujatie o prozaikovi, prekladateľovi a redaktorovi pri príležitosti 115. výročia narodenia.

Osobnosti Oravy: Margita Figuli – tematické podujatie o spisovateľke a prekladateľke pri príležitosti 110. výročia narodenia.

Štúrovci – tematické podujatia o významných predstaviteľoch slovenského romantizmu.

Šoltésová, Vansová, Timrava – neobyčajné osobnosti slovenskej literatúry – tematické podujatie o troch významných autorkách slovenského realizmu.

Spisovatelia za hranicami – tematické podujatie o významných slovenských autoroch, ktorých rozličné okolnosti donútili žiť v zahraničí: Martin Kukučín, Gejza Vámoš, Rudolf Dilong, J. C. Hronský, Ladislav Mňačko.

Stručné dejiny spisovnej slovenčiny – tematické podujatie o vývine spisovného jazyka a významných osobnostiach jednotlivých období: Cyril a Metod, Anton Bernolák, Andrej Radlinský, Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Martin Hattala.

Československo – tematické podujatie venované dnes už neexistujúcemu spoločnému štátu Čechov a Slovákov pri príležitosti 100. výročia jeho vzniku.

Beseda s cestovateľom Tomášom Točekom, spojená s prezentáciou jeho ciest: Kanada (Od Veľkých jazier ku Pacifiku), USA (Od Floridy po Montanu), Ekvádor (Krajina na rovníku), Galapágy (Unikátne miesto na Zemi), Rusko a Ukrajina (Kaukaz, Elbrus), Arménsko,Tanzánia (Zanzibar), India (Stok Kangri – Himaláje, Ladakh), Nepál (Himaláje, Annapurna), Irán (Damavand), Cestovanie po svete (r. 2002-2012), Slovensko (Krásy našej vlasti).

Všetky podujatia sú bezplatné a realizujú sa počas celého školského roka. Objednať ich je možné na každý pracovný deň osobne, telefonicky alebo e-mailom.
Program trvá 45 minút. Po dohode s pedagógom je možné dĺžku i tému prispôsobiť aktuálnej požiadavke.
Je možné dohodnúť i návštevu knihovníčky priamo v škole.

Kontakt v prípade záujmu:
Mgr. Miriam Kazimírová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti
tel.: 586 2277
e-mail: podujatia@oravskakniznica.sk
https://oravskakniznica.sk