Podujatia pre stredné školy

Ponukový list podujatí pre stredné školy v školskom roku 2019/2020.

Zoznámte sa s knižnicou – návšteva knižnice a prehliadka jednotlivých oddelení, prezentácia služieb, práca s on-line katalógom, stavanie fondu, MDT, orientácia v oblasti náučnej a krásnej literatúry.

Ako pracovať s literatúrou – bibliograficko-informačná výchova, na ktorej sa účastníci oboznámia so základnými pojmami ako dokument, bibliografia, bibliografický odkaz, citovanie, spôsoby citácie, ktoré sú potrebné pri spracovaní študentských prác.

Dolný Kubín a jeho naj – rozprávanie o histórii, osobnostiach, zaujímavých udalostiach a pamätihodnostiach mesta.

Oravci v slovenskej kultúre – významné regionálne osobnosti a ich dielo (J. Matúška, M. Kukučín, P. O. Hviezdoslav, M. Urban, M. Figuli, A. Habovštiak, M. Jančová, L. N. JÉGÉ, T. H. Florin, A. Bernolák, R. Dilong, A. Radlinský a iní).

Osobnosti Oravy: Pavol Országh Hviezdoslav – tematické podujatie o významnom básnikovi, dramatikovi a prekladateľovi pri príležitosti 170. výročia narodenia.

Osobnosti Oravy: Anton Habovštiak – tematické podujatie o slovenskom jazykovedcovi, esejstovi a spisovateľovi pri príležitosti 95. výročia narodenia a 15. výročia úmrtia.

Osobnosti Oravy: Andrej Ľudovít Radlinský – tematické podujatie o katolíckom kňazovi, redaktorovi, vydavateľovi, jazykovedcovi a náboženskom spisovateľovi pri príležitosti 140. výročia narodenia.

Osobnosti Oravy: Milo Urban – tematické podujatie o prozaikovi, prekladateľovi a redaktorovi pri príležitosti 115. výročia narodenia.

Osobnosti Oravy: Margita Figuli – tematické podujatie o spisovateľke a prekladateľke pri príležitosti 110. výročia narodenia.

Štúrovci – tematické podujatia o významných predstaviteľoch slovenského romantizmu.

Šoltésová, Vansová, Timrava – neobyčajné osobnosti slovenskej literatúry – tematické podujatie o troch významných autorkách slovenského realizmu.

Spisovatelia za hranicami – tematické podujatie o významných slovenských autoroch, ktorých rozličné okolnosti donútili žiť v zahraničí: Martin Kukučín, Gejza Vámoš, Rudolf Dilong, J. C. Hronský, Ladislav Mňačko.

Stručné dejiny spisovnej slovenčiny – tematické podujatie o vývine spisovného jazyka a významných osobnostiach jednotlivých období: Cyril a Metod, Anton Bernolák, Andrej Radlinský, Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Martin Hattala.

Nežná revolúcia – začiatok cesty k slobode – tematické podujatie venované 30. výročiu jednej z najvýznamnejších udalostí v moderných dejinách Slovenska.

Beseda s cestovateľom Tomášom Točekom, spojená s prezentáciou jeho ciest: Kanada (Od Veľkých jazier ku Pacifiku), USA (Od Floridy po Montanu), Ekvádor (Krajina na rovníku), Galapágy (Unikátne miesto na Zemi), Rusko a Ukrajina (Kaukaz, Elbrus), Arménsko,Tanzánia (Zanzibar), India (Stok Kangri – Himaláje, Ladakh), Nepál (Himaláje, Annapurna), Irán (Damavand), Cestovanie po svete (r. 2002-2012), Slovensko (Krásy našej vlasti).

Škola v knižnici – vyučovacia hodina, na ktorej je možné využiť prostredie knižnice a jej informačné zdroje (knihy, periodiká, e-knihy, DVD, CD a iné).

Privítame návrhy na témy, ktoré by Vás zaujímali a radi ich pripravíme, ak to bude v našich možnostiach.
Všetky podujatia sú bezplatné a realizujú sa počas celého školského roka. Termín je potrebné objednať si vopred osobne, telefonicky alebo e-mailom. Program trvá 45 minút, dĺžku i tému môžeme prispôsobiť aktuálnej požiadavke. Je možné dohodnúť i návštevu knihovníčky priamo v škole, podmienkou je však aspoň jedna návšteva v knižnici. Tešíme sa na spoluprácu.

Kontakt v prípade záujmu:
Mgr. Miriam Kazimírová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti
tel.: 586 2277
e-mail: podujatia@oravskakniznica.sk
https://oravskakniznica.sk