Prváci v knižnici – Už som prvák, už si čítam sám

14. ročník projektu Oravskej knižnice Antona Habovštiaka, ktorý je zameraný na rozvíjanie čitateľských zručností žiakov 1. ročníka ZŠ. Jeho cieľom je vzbudiť u detí záujem o knihy a vychovať z nich čitateľov na celý život. Knižnica nemôže dieťa naučiť čítať, ale môže rodičom aj škole pomôcť pri vytváraní pozitívneho vzťahu k čítaniu.

Žiaci budú motivovaní k čítaniu a kritickému mysleniu počas pravidelných mesačných návštev triednych kolektívov v knižnici, ktoré sú založené na interakcii a dialógu. Súčasťou stretnutí sú knižnično-informačná výchova, tematické podujatia, zážitkové a hlasné čítanie, práca s literárnym textom, dramatizácia textov, súťaže, tvorivé dielne.

Časový harmonogram:

SEPTEMBER
V dome plnom kníh – hravá prvá návšteva knižnice spojená s informačnou výchovou (druhy dokumentov v knižnici, stavanie knižného fondu, vyhľadávanie a hodnotenie informácií v dokumentoch, hygiena čítania).

OKTÓBER
Smieško z 1. A – medailón oravskej autorky Blaženy Mikšíkovej a čítanie z jej knihy Smieško z 1. A, ktorá je plná prváckych dobrodružstiev.

NOVEMBER
Prvý venček – zoznámenie sa s rozprávkami a básničkami M. Rázusovej-Martákovej, dramatizácia rozprávky Červená Čiapočka.

DECEMBER
O Vianociach, ktoré nechceli prísť – zážitkové čítanie a rozprávanie o slávení vianočných sviatkov. V prípade záujmu aj výtvarná tvorivá dielňa „Vianočný pozdrav“.

JANUÁR
Hráme sa s písmenkami – tvorivé hry a hádanky na poznávanie písmen, precvičenie slovnej zásoby, skladanie slov, hľadanie a tvorenie rýmov, čítanie básničiek o písmenách a abecede.

FEBRUÁR
Putovala rozprávka svetom, prišla až k nám – tematické podujatie o slovenských ľudových rozprávkach, ktorého súčasťou je maľované čítanie a súťaž o najšikovnejšiu Popolušku.

MAREC
Slávnostný bezplatný zápis prvákov za čitateľov knižnice a ich pasovanie kráľom/kráľovnou na rytierov pekného slova.

APRÍL
Zaujímavosti z prírody – ekologická výchova, práca s encyklopédiami o prírode, predstavenie knihy a DVD Ja a moja rodina.

MÁJ
O Guľkovi Bombuľkovi – zážitkové čítanie o priateľstve a domove, práca s literárnym textom M. Ďuríčkovej.

JÚN
Už si čítam sám – kvíz a zapečatenie šlabikára spojené s odovzdaním symbolického kľúča na otváranie knižiek pre šikovných čítajúcich prvákov.

Všetky podujatia sú bezplatné a realizujú sa počas celého školského roka. Objednať ich je možné na každý pracovný deň osobne, telefonicky alebo e-mailom. Program trvá 45 minút.
Po dohode s pedagógom je možné dĺžku i tému prispôsobiť aktuálnej požiadavke. Tešíme sa na spoluprácu.

Kontakt v prípade záujmu:
Mgr. Miriam Kazimírová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti
tel.: 586 2277
e-mail: podujatia@oravskakniznica.sk
https://oravskakniznica.sk