Štvrtáci v knižnici – Čítam pre svoje potešenie i radosť druhých

Projekt, ktorý je zameraný na podporu čítania, rozvoj čitateľskej gramotnosti, komunikačných zručností a kritického myslenia žiakov 4. ročníka ZŠ. Jednotlivé aktivity tvoria prednášky na rôzne témy, besedy, hlasné, tiché a zážitkové čítanie, rozvíjanie schopnosti čítať s porozumením a samostatná práca žiakov s literárnym textom. Podujatia môžu byť vhodným doplnkom k jednotlivým predmetom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Časový harmonogram:

SEPTEMBER
Ako prichádza kniha – tematické podujatie o histórii písma, kníh a knižníc. V prípade záujmu si žiaci budú môcť vyskúšať knihovnícku prácu – obaliť knihu, požičať knihu, založiť knihu na správne miesto, opraviť poškodenú knihu.

OKTÓBER
Československo: 100 rokov republiky – poučná i zábavná cesta dejinami (dobové knihy, hudba, predmety, retro hry a i.). Podujatie pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa.

NOVEMBER
Ezopské bájky – tematické podujatie o bájkach a ich najznámejšom autorovi Ezopovi, umelecké prostriedky v bájkach.

DECEMBER
Vianoce od A po Z – rozprávanie o Vianociach a ich tradícii u nás doma i vo svete.

JANUÁR
Rozprávky a ich autori – tematické podujatie o známych slovenských i svetových rozprávkaroch a ich dielach.

FEBRUÁR
Oravské povesti – tematické podujatie o povestiach nášho regiónu.

MAREC
Kým sa zdvihne opona – tematické podujatie o vzťahu literatúry, divadla, filmu, rozhlasu a televízie. Predstavenie známych literárnych hrdinov v rozhlasovom a televíznom spracovaní (Osmijanko, Ťuk-ťuk, Vranka Danka), tvorba scenára hry na motívy rozprávkového textu Jána Uličianskeho.

APRÍL
Príbehy v bublinách – tematické podujatie o komikse, o tom čo ho charakterizuje a ako vzniká, o jeho histórii a najznámejších hrdinoch. Súčasťou podujatia je tvorivá literárna dielňa.

MÁJ
Ja sa knižiek nebojím – literárno-vedomostný kvíz tematicky vychádzajúci z predchádzajúcich aktivít.

JÚN
Čitateľský denník – žiaci predstavia spolužiakom najzaujímavejšiu knihu, ktorú počas školského roka prečítali (uvítame aj písomný záznam o prečítanom, zaujímavé citáty, ilustrácie, vlastné hodnotenie).

Všetky podujatia sú bezplatné a realizujú sa počas celého školského roka. Objednať ich je možné na každý pracovný deň osobne, telefonicky alebo e-mailom. Program trvá 45 minút.
Po dohode s pedagógom je možné dĺžku i tému prispôsobiť aktuálnej požiadavke. Je možné dohodnúť i návštevu knihovníčky priamo v škole, podmienkou je však aspoň jedna návšteva v knižnici.

Kontakt v prípade záujmu:
Mgr. Miriam Kazimírová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti
tel.: 586 2277
e-mail: podujatia@oravskakniznica.sk
https://oravskakniznica.sk