Tretiaci v knižnici – Trikrát tri mesiace s knihou a jeden navyše

Aktivity pre žiakov 3. ročníka ZŠ, ktorých cieľom je podpora čítania, rozvoj čitateľskej gramotnosti, komunikačných zručností a kritického myslenia detí. Program pozostáva z tematických podujatí, tvorivých dielní, súťaží, hlasného, tichého a zážitkového čítania, rozvíjania schopnosti čítať s porozumením a samostatnej práca žiakov s literárnym textom. Podujatia môžu byť vhodným doplnkom k jednotlivým predmetom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Časový harmonogram:

SEPTEMBER
Načo sú knihe obrázky? – rozprávanie o ilustráciách, ilustrátoroch, výtvarných technikách, symbolike farieb; vnímanie literárneho textu a obsahu ilustrácií. Súčasťou podujatia je výtvarná tvorivá dielňa „Ilustrácia Osmijankovej rozprávky “.

OKTÓBER
Mach a Šebestová, slávni žiaci 3.B – čítanie z knihy Miloša Macourka a beseda o tom, čo všetko sa dá zažiť v triede tretiakov.

NOVEMBER
Matilda – čítanie a rozprávanie o knihách a čítaní spojené s prezentáciu kníh Roalda Dahla.

DECEMBER
Ester a Albatros – vianočný príbeh – realita a fantázia v knihe o tajných dobrodružných výpravách deda Adama, dievčatka Ester a grófa Albatrosa.

JANUÁR
Biela zima – rozprávky a básničky plné zimy, ľadu a snehových vločiek. Súčasťou podujatia je literárna dielňa.

FEBRUÁR
Ľubomír Feldek, vážený človek od Váhu – zoznámenie sa so životom a tvorbou slovenského básnika a rozprávkara. Súčasťou podujatia je tvorivé písanie „Rozprávka na päť slov“.

MAREC
Rozsypané rozprávky – literárne hádanky a súťaže, preukázanie schopnosti detí primerane reagovať na otázky z oblasti detskej literatúry.

APRÍL
Volajú ma Hevi – pásmo básničiek, pesničiek a rozprávok Daniela Heviera spojené s tvorivou dielňou „Bude zo mňa spisovateľ?“.

MÁJ
Cudzie slovo tolerancia – tematické podujatie o medziľudských vzťahoch, tolerancii a ľudských právach. Zoznámenie sa s knihou Mačky vo vreci spisovateľky Jaroslavy Blažkovej a ilustrátorky Martiny Matlovičovej.

JÚN
Pipi Dlhá Pančucha – tematické podujatie o najslávnejšej literárnej postave spisovateľky Astrid Lindgrenovej.

Všetky podujatia sú bezplatné a realizujú sa počas celého školského roka. Objednať ich je možné na každý pracovný deň osobne, telefonicky alebo e-mailom. Program trvá 45 minút. Nie je nutné dodržať časový harmonogram a absolvovať všetky uvedené podujatia.
Po dohode s pedagógom je možné dĺžku i tému prispôsobiť aktuálnej požiadavke. Je možné dohodnúť i návštevu knihovníčky priamo v škole, podmienkou je však aspoň jedna návšteva v knižnici. Tešíme sa na spoluprácu.

Kontakt v prípade záujmu:
Mgr. Miriam Kazimírová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti
tel.: 586 2277
e-mail: podujatia@oravskakniznica.sk
https://oravskakniznica.sk