Anton Habovštiak Árvai Könyvtárrá

A KÖNYVTÁRRÓL
 • a Zsolna Megyei Önkormányzat által alapított járulékos szervezetregionális kulturális, tájékoztató és oktatási intézmény, amely szolgáltatásokat nyújt minden korosztály számára;
 • módszertani, tanácsadó és konzultációs központ az alsókubini (Dolný Kubín), a námesztói (Námestovo) és a turdossini (Tvrdošín) járások nyilvános és iskolai könyvtárai számára;
 • 2020. október 1-je óta a könyvtár igazgatója Mgr. art. Roman Večerek.;
 • ingyenes hozzáférést biztosít az információhoz, egyetemes könyvtári gyűjteményeket vásárol, amelyek (ma) több mint 98 000 dokumentumot tartalmaznak (43% felnőtteknek szóló ismeretterjesztő irodalom, 37% felnőtteknek szóló szépirodalom, 6% gyermekeknek szóló ismeretterjesztő irodalom és 14% gyermekeknek szóló szépirodalom), a gyűjtemények alapját kemény- és puhakötésű kiadványok, folyóiratok (helyi, regionális és országos jellegű magazinok és újságok), valamint különleges dokumentumok (fényképek, kartográfiai dokumentumok, zenei dokumentumok, diaképek, hanglemezek, hangkazetták, videokazetták, CD-k és DVD-k, CD-ROM-ok és egyéb audiovizuális dokumentumok) alkotják. A gyűjteményekben található dokumentumok többsége szlovák nyelvű, de néhány cseh, angol, német, lengyel, orosz, francia és egyéb nyelvű dokumentum is megtalálható itt;
 • a könyvtár gyűjteményének adatbázisa online katalógus formájában a könyvtár honlapján (www.oravskakniznica.sk) vagy a könyvtár egyes részlegeinél hozzáférhető a felhasználók számára;
NYITVATARTÁS

Szeptember – június
Hétfő: 08:00-tól 16:00-ig
Kedd: 08:00-tól 18:00-ig
Szerda: 10:00-tól 18:00-ig
Csütörtök: 08:00-tól 18:00-ig
Péntek: 08:00-tól 18:00-ig
Szombat: 08:30-tól 12:30-ig
Vasárnap: ZÁRVA

Július – augusztus
Hétfő: 08:00-tól 16:00-ig
Kedd: 08:00-tól 16:00-ig
Szerda: 08:00-tól 18:00-ig
Csütörtök: 08:00-tól 16:00-ig
Péntek: 08:00-tól 16:00-ig
Szombat: ZÁRVA
Vasárnap: ZÁRVA

IDŐVONAL
1951 1,817 könyvvel a kerületi nyilvános könyvtár megkezdte tevékenységét
1955 a könyvtár két önálló helyiséget kapott a Művelődési házban – Dom osvety (kulturális-oktatási központ), és megkezdődött a „Könyvtáros” című, a nyilvános könyvtárak munkatársai számára készült módszertani füzet kiadása
1976 megkezdte a működését az új regionális irodalmi és bibliográfiai részleg
1981 a könyvtár saját épületbe költözött
1985 a megalakult a zenei részleg, lemezeket és hangkazettákat kezdtek vásárolni a könyvtár gyűjteményébe
1990 a kerületi könyvtár közvetlenül a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának irányítása alá került, kapott egy második épületet, amelyben könyvtári fiókot hoztak létre
1994 a könyvtári tevékenységet fokozatosan automatizálni kezdték, megkezdődött a számítógépes hálózat kiépítése; bevezették a „Libris” könyvtár-informatikai rendszert a könyvek feldolgozására
1995 bevezették a „Biblis” rendszert a regionális jellegű cikkek feldolgozására
1996 a kerületi könyvtárat átnevezték Árvai Könyvtárra, megszűnt a jogi státusza, és az Árvai Regionális Központ szervezeti egységévé vált
1997 minden részleg elkezdte használni az automatizált kölcsönzési rendszert, így megkezdődhetett a könyvtár teljesen automatizált működése. A könyvtári fiók megszűnt, a második épületet pedig eladták.
1999 a könyvtár ismét jogi személy lett
2000 elindult az első nyilvános internetes részleg
2002 a Zsolna Megyei Önkormányzat alapítóként szerepel.
2004 az épületet felújították és átnevezték Anton Habovštiak Árvai Könyvtárrá
2006 a tagok számára elérhető lett az online katalógus a könyvtár weboldalán
2007 határon átnyúló kapcsolatok fejlesztése a limanowai Miejska Biblioteka Publicznával (Lengyelország)
2010 határon átnyúló kapcsolatok kialakítása a karvinai (Cseh Köztársaság) Regionalní knihovna-val
2012 bevezették a „Clavius” könyvtár-információs rendszert
2014 leszigetelték a főépületet és befejezték a háromszintes, akadálymentesített hozzáépítést
KÖNYVTÁR – INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

A regisztráció és a szolgáltatások igénybevételének feltételei

 • a könyvtár tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki kitöltötte a jelentkezési lapot, bemutatta személyi igazolványát és befizette az éves tagsági díjat az aktuális árlista szerint; 15 év alatti gyermekek és fiatalok a törvényes képviselőjük jóváhagyásával válhatnak taggá;
 • a könyvtári kártya nem ruházható át más személyre, és a kártyatulajdonosnak haladéktalanul be kell jelentenie a kártya elvesztését, illetve a lakcím és egyéb adatok megváltozását;
 • bármely tag egyszerre legfeljebb 15, a gyermek olvasók legfeljebb 10 példányt kölcsönözhetnek ki a könyvtárból; könyveket 30 napra, folyóiratokat 7 napra, a különleges gyűjteményekből származó dokumentumokat pedig 14 napra lehet kikölcsönözni;
 • a felhasználók felelősek a kikölcsönzött dokumentumokért, és azokat sértetlenül vissza kell szolgáltatniuk a meghatározott határidőig; a dokumentumok megrongálódása vagy elvesztése az érvényes Könyvtári és Kölcsönzési Szabályzat szerint bírságköteles;
 • a dokumentumok kölcsönzési ideje meghosszabbítható személyesen, online a felhasználói fiókon keresztül, telefonon vagy e-mailben, ha a dokumentumra más felhasználó nem tart igényt;

Ingyenes alapszolgáltatások

 • a több mint 98 000 könyvtári tételből álló könyvtári gyűjteményből származó dokumentumok jelenléti és távolról történő kölcsönzésének bebiztosítása.
 • információs szolgáltatások – faktográfiai és bibliográfiai információk nyújtása, tanácsadás és konzultáció a szakirodalom keresése és kiválasztása során;
 • nyilvános internetállomások – a széles nyilvánosság számára elérhető internet;
 • házhozszállítás a fogyatékkal élő, mozgássérült és krónikus beteg felhasználók, valamint a nyugdíjasotthonokban és szociális intézményekben élő tagok számára;

Különleges fizetett szolgáltatások

 • a már kikölcsönzött dokumentumok lefoglalása az érdeklődők számára;
 • könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatás – könyvek kölcsönzése, folyóiratcikkek fénymásolatainak megrendelése más könyvtárakból;
 • visszakeresési szolgáltatások – tematikus irodalomjegyzékek feldolgozása a könyvtár elektronikus adatbázisából és külső információforrásokból;
 • reprográfiai szolgáltatások – a könyvtár gyűjteményéből származó dokumentumok egyes részeinek másolása tanulmányi célokra;
 • lehetőség van képek és dokumentumok szkennelésére, szöveg- és táblázatszerkesztőkben való munkavégzésre, saját dokumentumok nyomtatására;

Online szolgáltatások a www.oravskakniznica.sk oldalon

 • dokumentumok keresése az online katalógusban cím, szerző vagy a dokumentum tartalmát kifejező kulcsszavak alapján;
 • keresés a regionális anyagok bibliográfiai adatbázisának online katalógusában és az árvai elhunyt személyiségek medáljainak adatbázisában;
 • a felhasználók felhasználói fiókjainak böngészése, az online katalógusban található dokumentumok lefoglalása, a könyvtárból kikölcsönzött könyvek kikölcsönzésének megújítása;
 • elektronikus információs és referenciaszolgáltatások nyújtása;
 • könyvtárközi kölcsönzés kérvényezése elektronikus formában, kutatások megvalósítása;

Elektronikus adatbázisokból származó információk

 • belépés az InfoTrac elektronikus adatbázisba;
 • National Geographic – a magazin 1888 és 1988 között megjelent számainak angol nyelvű elektronikus változata;
 • jogi információs adatbázis – JASPI és EPRIS;
KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEIK

Szépirodalmi részleg, olvasóterem

 • felelős az olvasók központi nyilvántartásáért és az éves regisztrációs díjak befizetéséért;
 • megkönnyíti a 14 év feletti ifjúsági és felnőtt felhasználók számára a klasszikus és kortárs költészet és próza eredeti változataihoz és fordításaihoz való hozzáférést;
 • a gyűjtemény szlovák, cseh, angol, német, francia és orosz nyelvű irodalmat tartalmaz;
 • könyvek és folyóiratok kölcsönzési szolgáltatásai jelenléti formában és távolról, irodalomfoglalás, tanácsadás és bibliográfiai-információs szolgáltatások;

Tudományos részleg

 • megkönnyíti a 14 év feletti ifjúsági és felnőtt felhasználók számára a hozzáférést valamennyi tudományterület irodalmi gyűjteményéhez, életrajzokhoz, művészetről, építészetről és képzőművészetről szóló könyvekhez, tankönyvekhez és előadásokhoz, törvény- és jogszabálygyűjteményekhez, lexikonokhoz, szótárakhoz, térképekhez, atlaszokhoz, útikönyvekhez, szakirodalomhoz, idegen nyelvek oktatására vonatkozó irodalomhoz, szakmai, ismeretterjesztő és tudományos folyóiratokhoz , zene- és hangfelvételekhez;
 • megkönnyíti a lengyel nyelvű szépirodalmi és szakirodalomhoz való hozzáférést gyermekeknek és felnőtteknek a lengyel könyvtári részlegen belül;
 • könyvek és folyóiratok jelenléti és távolléti kölcsönzése, irodalomfoglalás, irodalomkereséssel és választással kapcsolatos tanácsadás, bibliográfiai-információs és kutatási szolgáltatások, könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatás, CD-k, gramofonlemezek és mágnesszalagon lévő hangfelvételek meghallgatása házon belül, folyóiratok olvasása, internethozzáférés, dokumentumok szkennelése, másolása és nyomtatása;
 • hozzáférést biztosít a felhasználók számára a könyvtár gyűjteményének belső online katalógusához, hozzáférést biztosít az elektronikus adatbázisokhoz, és képzést tart a felhasználóknak az online katalógussal való munkához és az elektronikus szolgáltatások használatához;

Gyermekirodalmi részleg

 • megkönnyíti 14 éves korig a gyermek- és ifjúsági felhasználók számára a szépirodalmi művekhez való hozzáférést, beleértve a leporellókat, meséket, verseket, regényeket, novellákat, útikönyveket, kaland- és fantasy irodalmat, az általános iskolásoknak és középiskolásoknak szóló olvasmánylistán kívüli irodalmat, a népszerű és tudományos irodalmat a különböző tudományterületekről;
 • könyvek, folyóiratok és audiovizuális dokumentumok jelenléti és távolléti kölcsönzési szolgáltatása, irodalomfoglalás, tanácsadás és bibliográfiai-információs szolgáltatások, ingyenes nyilvános internethozzáférés;
 • hozzáférést biztosít a felhasználók számára a könyvtár gyűjteményének belső online katalógusához, képzést tart a felhasználóknak az online katalógussal való munkához és az elektronikus szolgáltatások használatához.
 • kulturális és oktatási rendezvényeket tart gyermekek és fiatalok számára;

Bibliográfiai és regionális irodalmi részleg

 • összegyűjti és hozzáférhetővé teszi az árvai régió településeinek monográfiáit, útikönyveit, helytörténeti kiadványait, életrajzi szótárait, bibliográfiáit, antológiáit, diplomamunkáit, alapképzésben készült szakdolgozatait és szemináriumi munkáit regionális témákban, térképeit, képeslapjait, plakátjait, meghívóit és egyéb kisebb nyomtatott anyagait, hangdokumentumait, vállalati irodalmait, regionális, városi, önkormányzati és iskolai folyóiratait;
 • figyelemmel kíséri a nyomtatott sajtót, feldolgozza és megkönnyíti a hozzáférést a regionális cikkek adatbázisához és a regionális személyiségek adatbázisához, információkat szolgáltat a regionális kartonokból és a kivágott újságcikkek archívumából, feldolgozza és közzéteszi a regionális témájú bibliográfiai anyagokat;
 • könyvek és folyóiratok jelenléti és távolléti kölcsönzési szolgáltatásai, tanácsadás, kutatás és bibliográfiai-információs szolgáltatások;
KULTURÁLIS – OKTATÁSI RENDEZVÉNYEK

Az Anton Habovštiak Árvai Könyvtár évente több mint 600 kulturális-oktatási rendezvényt szervez minden korosztály számára. Informatív oktatást és kirándulásokat szervez a tanulók és diákok számára, szervez továbbá tematikus rendezvényeket, író-olvasó találkozókat, olvasó- és képzőművészeti műhelyeket és versenyeket, lenyűgöző olvasóórákat, új könyvek bemutatóit, irodalmi esteket és költészeti rendezvényeket, amelyeket a régió nagyra becsült személyiségeinek évfordulói alkalmából rendeznek, iskolai újságíró versenyeket, „Árva könyve” elnevezésű versenyt, a „Fontána” irodalmi klub és az „Unicornus” fantasy klub találkozóit.

A legérdekesebb tevékenységek

 • Hviezdoslav Kubinja – a könyvtár hosszútávú társszervezője az országos szavalóversenynek. . A rendezvény keretében iskolai író-olvasó találkozókat és irodalmi esteket is szerveznek;
 • Hviezdoslav klubinja – az irodalmi klubok tagjainak országos találkozói;
 • Szlovák Könyvtárak Hete – a könyvtárak, mint kulturális és oktatási intézmények népszerűsítésére összpontosító országos rendezvény, melynek szervezője a Szlovák Könyvtári Szövetség. A könyvtár (az esemény keretében) különböző tevékenységek széles skáláját készíti elő. A SAKACIK elnevezésű, a könyvtárak motivált tevékenységéért járó díjat 2007-ben az Anton Habovštiak Árvai Könyvtár kapta meg;
 • A legjobb iskolai magazin – az árvai régió alapiskolái számára kiírt regionális iskolai újság versenye, amelynek díját 2004 óta ítélik oda;
 • A könyvtár barátja – egy olyan díj, amelyet magánszemélyek kapnak önkéntes együttműködésükért és nagylelkűségükért;
 • Egy éjszaka Andersennel – nemzetközi rendezvény, amely a könyvtárban töltött éjszakán keresztül vonzó olvasási formák segítségével ösztönzi a gyerekeket az olvasásra;
 • Árva könyve – olvasói szavazás a legérdekesebb regionális témájú könyvről;
 • A könyvtár mindentudója – regionális irodalmi ismeretterjesztő verseny az alapiskola 5. évfolyamos tanulói számára;
 • Olvasás a nefelejccsel – regionális irodalmi és ismeretterjesztő verseny első és második osztályos alapiskolások számára;

A klub tevékenységei

Fontána – irodalmi klub, amely 1999 óta működik a könyvtárban. Tagjai irodalmi versenyeken és élő felolvasásokon vesznek részt; műveiket folyóiratokban, a klub által kiadott gyűjteményekben, szerzői felolvasásokon és irodalmi esteken is bemutatják. Irodalmi alkotásaikból 2007-ben és 2010-ben a Limanowa-i Irodalmi Klub tagjainak műveivel együtt több gyűjteményt is kiadtak.

Szülői olvasóklub a szülési szabadságon lévőknek gyermekeikkel – a legfiatalabb olvasóknak . A klub tagjai az Alsókubinban található „Píšťalka” (Síp) nevű kismamaközpontban találkoznak. Havonta egyszer a könyvtár egyik dolgozója ellátogat a kismamaközpontba, és együtt olvasnak, gyerekdalokat tanulnak, beszélgetnek a könyvekről.

„Unicornus” fantasy klub – 2007 óta működik a könyvtárban; a könyvtárral együttműködve a fantasy irodalomnak és szerzőinek szentelt projekteket valósít meg. A nyári szünetben a klub éjszakai találkozót szervez a könyvtárban „A fekete unikornis éjszakája” címmel.

SZERKESZTŐI TEVÉKENYSÉGEK
 • személyi és tematikus bibliográfiák kiadása, ajánlott bibliográfiák „Új könyvek a könyvtári gyűjteményekből” címmel, naptárak, alkalmi és emléknyomtatványok, valamint kiadványok a regionális személyiségekről, eseményekről és a könyvtár tevékenységéről;
 • könyvek kiadása a szerzőkkel és kiadókkal együttműködve;
 • 2009 óta jelenik meg A könyvtár barátja (Priateľ knižnice) című folyóirat, amely amellett, hogy a könyvtár tevékenységéről ad tájékoztatást, az Árva-vidék kiemelkedő személyiségeinek jelentős évfordulóit is részletezi életük és munkásságuk adatain keresztül. Bemutatja továbbá a kulturális élet személyiségeit, a régió új könyveit és szerzőiket, válogatást mutat be a „Fontána” Irodalmi Klub tagjainak műveiből, valamint más szerzők irodalmi szövegeiből;
PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK

A könyvtár projekttevékenységének köszönhetően sikeresen jut költségvetésen kívüli forrásokhoz irodalomi, anyagi, technikai felszerelések beszerzésére, valamint kulturális és ¬oktatási tevékenységek megszervezésére. ¬2001 óta a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma, a „Hodina deťom” Alapítvány, a Nemzetközi Visegrádi Alap, az Orange Alapítvány, valamint a Zsolna Megyei Önkormányzat támogatja az egyes projekteket. 2007-ben az INTERREG III A PR – SR 2004 – 2006, a Közösségi Kezdeményezési Program, a Mikroprojek Alap támogatták a „Közös szlovák-lengyel könyvtári év” elnevezésű projektet . A projekt a limanowai Miejska Biblioteka Publiczna partneri együttműködésével valósult meg. A projekt által megvalósult tevékenységek: regionális jellegű dokumentumok és turisztikai anyagok bemutatása egy közös kiállítás keretén belül, helyi személyiségek előadásai (Peter Huba történész, író és kiadó mutatkozott be Limanowában, Zbygniew Sulkowski publicista pedig Alsókubinban), Egy éjszaka Andersennel – szlovák és lengyel gyerekek részvételével, szlovák és lengyel alapiskolai újságok versenye, a két település irodalmárainak találkozója és egy közös szerzői gyűjtemény kiadása, az Anton Habovštiak Árvai Könyvtár könyvtárosainak körútja Limanowa, Wieliczka és Krakkó könyvtáraiban, a regionális irodalom és bibliográfia kérdéseire összpontosító szemináriumok, a gyermekolvasókkal való munka, valamint a gyermek részleg és a közösségi élet javítása Alsókubinban és Limanowában.

2010-ben a limanowai könyvtárral való határon átnyúló együttműködés nagyobb méreteket öltött, az Árvai Könyvtár lett a „A könyv híd a kölcsönös megértéshez” című projekt szervezője, a limanowai könyvtár pedig a Határon átnyúló kulturális párbeszéd projekt szervezője. Mindkét projektet az Európai Unió támogatta, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a Határon átnyúló program Lengyelország – Szlovák Köztársaság 2007–2013 keretében. Az árvai könyvtári projekt tevékenységei közé tartozott a „Rozpravkove sarkany – Bajkowe latawce” („Mesesárkányok”) című kétnyelvű mesekönyv kiadása, amelyet a régióban élő írónő, Blažena Mikšíková és Edita Kubíčková illusztrátor készítettek – a könyv ünnepélyes bemutatói, író-olvasó találkozók, a kiadvány által inspirált képzőművészeti műhelyek Alsókubin, Limanowa és Rózsahegy (Ružomberok) nyilvános könyvtáraiban, valamint tanulmányi látogatások Limanowa és Zakopane településein és könyvtáraiban, a Lengyel Klub tagjainak és támogatóinak találkozói, a könyvtári állomány bővítése új kiadványokkal és DVD-n megjelenő lengyel nyelvű filmekkel, valamint klasszikus és modern lengyel irodalom fordításokkal, nyelvészeti irodalommal, Lengyelország történetével és jelenével foglalkozó kiadványokkal, a két ország integrációs folyamataival kapcsolatos ismeretekkel foglalkozó kiadványokkal, a limanowai Jerzy Bogacz helybeli publicista karácsonyi esszéi, emlékei és elmélkedései szlovák fordításainak kiadása. A projekt 2011 februárjában zárult le azon a nemzetközi konferencián, amely a szlovák és lengyel kulturális intézmények közötti határon átnyúló együttműködés fejlődését és eredményeit értékelte.

A 2010-es év a karvinai Regionalní knihovna-val (Regionális Könyvtár) való együttműködés kialakításának éve volt, amely az „Engedd meg, hogy bemutassunk néhány történelmi hagyományt” című projekt megvalósítása során vált a könyvtár partnerévé, amelyet az Európai Unió támogatott, az Európai Regionális Fejlesztési Alap a Szlovák Köztársaság–Cseh Köztársaság Határon átnyúló program 2007–2013 keretében, valamint a Trencsén Megyei Önkormányzat által kezelt Mikroprojekt Alapból valósult meg. A projekt tevékenységei közé tartozik az „Ismerjük meg egymást” című regionális dokumentumkiállítás, a regionális legendákra összpontosító olvasó- és képzőművészeti műhelyek, a legendákról szóló hangoskönyv kiadása, szlovák és cseh gyermekek számára szervezett tanulmányi célú tartózkodás Alsókubinban, oktatási célú látogatás Karvinán, gyermekillusztrációk kiállítása, online irodalmi kvíz, a projekt tevékenységeiről szóló kiadvány kiadása és egy nemzetközi konferencia, amely a gyermekek és fiatalok olvasásának támogatására összpontosít.
Hasonló szellemben más projektek is megvalósultak, a partnerkönyvtárakkal együttműködve. A „Kölcsönös kapcsolat – múlt és jelen” és a „Kölcsönös kulturális inspirációk – hagyományos és innovatív” projekteket a Lengyelország-Szlovák Köztársaság határon átnyúló program 2007–2013 keretében valósultak meg, valamint az „Expedíciók a kölcsönös kulturális ismeretekért” és a „Kultúra összeköt minket” projekteket a Szlovák Köztársaság–Cseh Köztársaság 2007–2013 határon átnyúló program keretében.

Mind a lengyel, mind a cseh partnerek, a limanowai és a karvinai könyvtárak megerősítették, hogy érdekeltek és hajlandóak részt venni a jövőbeli közös projektekben.

KAPCSOLAT

Mgr. art. Roman Večerek, igazgató
telefonszám: +421 43 586 3368
e-mail: orknizdk@vuczilina.sk