Benkove krajiny obrazom a slovom

Benkove krajiny obrazom a slovom

Oravská knižnica Antona Habovštiaka a Oravská galéria pripravili spoločné podujatie o Martinovi Benkovi, jednom z najvýznamnejších slovenských maliarov 20. storočia, pri príležitosti 135. výročia jeho narodenia.

V Oravskej galérii predstavíme detským návštevníkom tvorbu Martina Benku, pričom si deti vyskúšajú rôzne výtvarné postupy pri dotváraní krajinomaľby. Následne v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka sa deti bližšie zoznámia s Martinom Benkom prostredníctvom ilustrácií literárneho diela P. O. Hviezdoslava – Hájnikova žena.

Podujatie je určené pre triedne kolektívy ZŠ a bude realizované v dňoch 25. – 29. septembra 2023 v priestoroch Oravskej galérie a v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka.

Benkove krajiny obrazom a slovom

Podujatie je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD). DEKD sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Cieľom DEKD je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho, podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy odvetvia kultúry.

Téma ročníka 2023 je „Living heritage“, v slovenskej verzii „Dedičstvo ži!“.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967” N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316” E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358