Služba Spýtajte sa knižnice

Táto služba Vám pomôže získať odpoveď na faktografickú otázku z oblasti knihovníctva, odkaz na ďalšie služby knižnice, či zoznam základnej literatúry k zvolenej téme (maximálne 5 bibliografických záznamov). Pomocou tejto služby neposkytujeme lekárske a právne rady, genealogické služby, zostavovanie bibliografií a rešeršné služby. V prípade záujmu o vypracovanie rešerše sa môžete obrátiť na rešeršné služby knižnice.

Priestor pre vaše otázky