Slobodný prístup k informáciám

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám možno informácie o Oravskej knižnici A. Habovštiaka žiadať osobne, telefonicky, písomne, elektronicky alebo prostredníctvom tohto formulára.