Literatúra bez hraníc – cezhraničné literárne vzťahy

 

Mikroprojekt: Literatúra bez hraníc – cezhraničné literárne vzťahy

Vedúci partner: Miejska Biblioteka Publiczna Limanowa

Cezhraničný slovenský partner: Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Termín realizácie: apríl – december 2021

Náklady na projekt: 5 901,29 EUR, z toho 85% nákladov pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 5% zo štátneho rozpočtu a 10% nákladov predstavujú vlastné príspevky

Mikroprojekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom euroregiónu „Tatry“ v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.

Cieľ mikroprojektu: ochrana a popularizácia literárneho dedičstva v cezhraničnom priestore

Cieľové skupiny: deti, mládež, dospelí, zdravotne znevýhodnené osoby

Aktivity mikroprojektu

Súčasťou projektu budú tematické prednášky, literárne a sochárske dielne pre mladých, výtvarná súťaž pre deti a inscenácia legendy.

Vyhlásenie výtvarnej súťaže – Ilustrácia poľskej povesti

Prednáška Rafała Majereka Poľsko-slovenské literárne väzby z hľadiska pohraničnej problematiky – história a súčasnosť

14. júla 2021 | 12:30 | Mestská verejná knižnica v Limanowej

Pozvánka

20. júla 2021 | 16:00 | Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Prednáška Rafala Majereka

Prednáška Alexandry Pyka: Na druhej strane hranice

9. september 2021 | 17:00 | Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Prednáška: Na druhej strane hranice

Prednáška: Na druhej strane hranice

Mikroprojekt Literatúra bez hraníc je ďalším spoločným projektom. Dlhodobé kontakty a doterajšia spolupráca partnerských knižníc naznačujú potrebu prehĺbenia spoločných aktivít, najmä v oblasti ochrany, kultivácie a popularizácie bohatého literárneho dedičstva. Hlavná téma mikroprojektu nie je náhodná. Ako ukazujú naše analýzy a pozorovania, poznatky o poľskej literatúre na Slovensku a slovenskej literatúre v Poľsku sú zanedbateľné. Jej cieľom je propagácia a popularizácia literatúry partnerskej krajiny na druhej strane hranice, s osobitným dôrazom na bohatú literárnu tvorbu z pohraničia a spoločné literárne vzťahy. Realizácia mikroprojektu predstavuje sériu zaujímavých, rôznorodých podujatí realizovaných inovatívnou formou a inovatívnymi metódami. Projekt je určený širokému spektru účastníkov: detí, dospievajúcich, dospelých a zdravotne postihnutých osôb. Formy aktivít boli prispôsobené každej vekovej skupine tak, aby boli zaujímavé a účastníci sa ich ochotne zúčastňovali. Deti si pripravia predstavenie, inscenáciu rozprávky alebo legendy zo svojej krajiny, s ktorou potom zoznámia svojich kamarátov / kamarátky z druhej strany hranice. Premiéry sa uskutočnia pomocou online nástrojov. Vzdialené hlasové a obrazové pripojenie prispeje k vzájomnej integrácii poľsko-slovenských účastníkov. Nebude chýbať ani výtvarná súťaž pre deti, ktorá bude ilustrovať ľubovoľnú legendu, báseň, rozprávku partnerskej krajiny. Na webových stránkach knižníc budú 3 preložené legendy, ktoré budú zdrojom poznatkov a inšpirácie pre súťaž. Rozsiahla propagácia týchto legiend v partnerských knižniciach a školách prispeje k dosiahnutiu cieľov úlohy a vzbudí u detí záujem o literatúru partnerskej krajiny. Vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v každej knižnici počas rezbárskych dielní, ktoré budú posledným prvkom projektu. Vďaka post-súťažnej multimediálnej prezentácii, dostupnej online, budú súťažné práce propagované v oboch krajinách a dostanú sa k veľkému počtu príjemcov, najmä v pohraničnej oblasti. Pre mladých ľudí je naplánovaná kreatívna forma angažovania – prednáška a rezbárske dielne, založené na legendárnych literárnych hrdinoch. S cieľom zabezpečiť účasť čo najväčšieho počtu ľudí, vrátane ľudí so zdravotným postihnutím, chorých, vylúčených a starších ľudí, budú prednášky v Limanowej vysielané online na fanpage knižnice v Limanowej. Širokú propagáciu, dostupnosť a zároveň bezpečnú účasť (z dôvodu neistej epidemickej situácie) zaistia: záznamy vystúpení, post-súťažná multimediálna prezentácia na webových stránkach knižníc a vytvorený bezplatný blog o implementácii mikroprojektu. Realizácia mikroprojektu prinesie merateľné výhody a je konkrétnou reakciou na kultúrne potreby obyvateľov a turistov z pohraničia.

Plagát Literatúra bez hraníc - cezhraničné literárne vzťahy