Informácie pre školské knižnice

Metodickým centrom pre školské knižnice je
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne ponúka a poskytuje knihovníkom školských knižníc a školám vo svojej regionálnej pôsobnosti odbornú pomoc na požiadanie.

Kontakt:

tel.: 043/586 2277
mail: podujatia@oravskakniznica.sk

Dôležité informácie:

Ďalšie informácie na www.spgk.sk