Regionálne informácie

Oddelenie regionálnej bibliografie

Kontakt:

bibliograf: Ľubica Luptáková
tel.: 043/5862277, kl.15, mobil: 0908249455
e-mail: bibliografia@oravskakniznica.sk

Výpožičný čas:

Pondelok 08.00 – 16.00 hod.
Utorok 08.00 – 16.00 hod.
Streda 10.00 – 16.00 hod.
Štvrtok 08.00 – 16.00 hod.
Piatok 08.00 – 16.00 hod.

Služby pre používateľov:

 • absenčné výpožičky regionálnych dokumentov v zmysle Výpožičného poriadku
 • prezenčné výpožičky z príručnej knižnice
 • poskytovanie bibliograficko-informačných služieb a faktografických informácií
 • poradenské a konzultačné služby z oblasti bibliografie
 • vypracovanie rešerší (tematických súpisov literatúry) – formulár REŠERŠ
 • reprografické služby (xerokópie dokumentov z fondu knižnice)
 • informácie z regionálnych kartoték

Knižničný fond obsahuje:

 • monografie, turistických sprievodcov, vlastivedné publikácie miest a obcí regiónu Orava
 • biografické slovníky, bibliografie, zborníky, diplomové a seminárne práce
 • mapy, pohľadnice, plagáty, letáky, pozvánky, videokazety a iné drobné tlače
 • regionálne mestské, obecné a školské časopisy

Anton Habovštiak

Informácie o živote a diele významného slovenského jazykovedca, spisovateľa a publicistu.

Príručná knižnica

Odborné a všeobecné encyklopédie, muzeálne a literárne zborníky, ročenky, biografické slovníky a pod.