Darujte 2 % z dane

Darujte 2 % z dane

Vážení čitatelia a priaznivci Oravskej knižnice A. Habovštiaka, aj tento rok si Vás dovoľujeme požiadať o poukázanie 2 % z dane pre občianske združenie ORBIS LIBRI, ktoré pracuje pri knižnici.

ĎAKUJEME ZA VAŠU PRIAZEŇ

Postup:

  • pre právnické osoby
  • pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

V daňových priznaniach sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane.

Uviesť:

IČO: 42056781
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: ORBIS LIBRI
Ulica: S. Nováka
Číslo: 1763/2
PSČ: 026 80
Obec: Dolný Kubín

  • pre zamestnancov

Tlačivo pre zamestnávateľa – Potvrdenie o zaplatení dane – stiahni tu

Daňový úrad – Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % – stiahni tu

Tlačivá si môžete vyzdvihnúť aj na oddeleniach Oravskej knižnice A. Habovštiaka. Obe vyplnené tlačivá je potrebné doručiť do 30. apríla 2024 na príslušný daňový úrad podľa miesta bydliska. Minimálna poukázaná suma musí byť vo výške 3 €.