Projekty knižnice

  • Projekty EÚ

    Projekty financované zo zdrojov Európskej únie.

  • Projekty FPU

    Projekty podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

  • Projekty MKSR

    Projekty financované zo zdrojov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.