Projekty financované zo zdrojov Európskej únie

Knižnica ako hlavný realizátor

SK-CZ 2014-2020

Malé projekty realizované v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – Fond malých projektov. Čítaj viac…

SR-ČR 2007-2013

Mikroprojekty realizované v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Čítaj viac…

Knižnica ako partner