Darujte nám literatúru

Veľmi pekne ďakujeme všetkým Vám, ktorí nám bezplatne ponúkate knihy pre potreby knižnice a našich čitateľov. Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na niekoľko pravidiel, na základe ktorých postupujeme pri preberaní kníh a prosíme Vás o ich rešpektovanie.

  1. Od súkromných osôb môžeme prijímať knihy len ako dary.
  2. Uprednostňujeme knihy nie staršie ako cca 10 rokov.
  3. Prednostne prijímame knihy, ktoré sú späté s regiónom Orava tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti.
  4. Zo starších titulov preferujeme klasické diela slovenskej a svetovej literatúry, najmä ak ich vo fonde nemáme, resp. sú poškodené.
  5. Knihy, ktoré nie sú v súlade so zameraním fondu Oravskej knižnice alebo ich už vo fonde máme, ponúkneme knižniciam, prípadne iným záujemcom napr. aj počas letnej burzy kníh.
  6. Veľmi nám pomôže, ak nám pripravíte zoznam Vami ponúkaných kníh, kde uvediete autora, názov knihy a rok vydania. Na tento účel môžete využiť aj nižšie uvedený e-formulár.

V prípade akýchkoľvek otázok Vám radi poskytneme informácie osobne na oddelení akvizície a katalogizácie (Iveta Salvová), telefonicky na čísle 043/5862277 alebo na e-mailovej adrese akvizicia@oravskakniznica.sk.

Ďakujeme.

Kolektív Oravskej knižnice A. Habovštiaka

Formulár pre napísanie zoznamu ponúkanej literatúry