Informácie o oddeleniach knižnice

Oddelenie náučnej literatúry

Kontakt :

tel.: 043/5862277, kl.21
e-mail: onl@oravskakniznica.sk

Služby pre používateľov :

 • absenčné výpožičky kníh, časopisov a jazykových kaziet
 • prezenčné výpožičky periodík, zákonov a literatúry z príručnej knižnice
 • bibliograficko-informačné služby
 • poskytovanie informácií z elektronických databáz
 • poskytovanie faktografických informácií
 • poradenstvo pri vyhľadávaní literatúry vo fonde a v on-line katalógu
 • rezervovanie dokumentov vyhľadaných v on-line katalógu
 • vypracovanie rešerší (tematických súpisov literatúry) – formulár REŠERŠ
 • medziknižničná výpožičná služba (vypožičanie publikácií alebo dodanie kópie článkov z periodík, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde z iných knižníc SR) – formulár MVS
 • reprografické služby (vyhotovovanie xerokópií dokumentov z fondu knižnice)
 • prístup na internet, skenovanie, tlač dokumentov
 • informačná výchova a exkurzie

Knižničný fond obsahuje:

 • literatúru zo všetkých vedných odborov s ťažiskom na spoločenské vedy
 • učebnice a skriptá pre študentov
 • populárno-náučnú literatúru
 • odborné a populárno-náučné časopisy
 • zbierky zákonov, encyklopédie, slovníky, štatistické ročenky, mapy, atlasy, turistických sprievodcov, literatúru faktu
Oddelenie detskej literatúry

Kontakt:

tel.: 043/5862277, kl.28
e-mail: detske@oravskakniznica.sk

Služby pre používateľov:

 • absenčné a prezenčné výpožičky kníh a časopisov
 • prezenčné výpožičky novín, časopisov, zbierok zákonov a literatúry z príručnej knižnice
 • bibliograficko-informačné služby a poskytovanie faktografických informácií
 • konzultácie a poradenstvo pri vyhľadávaní literatúry vo fonde a v on-line katalógu
 • rezervovanie dokumentov vyhľadaných v on-line katalógu
 • internet pre čitateľov do 14 rokov
 • realizácia informačnej výchovy a podujatí

Knižničný fond obsahuje:

 • leporelá, obrázkové knihy, rozprávky, veršíky pre najmenších čitateľov
 • romány, poviedky, dobrodružnú, historickú literatúru, cestopisy pre deti vo veku 9–15 rokov
 • diela domácich a zahraničných klasikov i moderných autorov
 • povinnú (odporúčanú) literatúru pre žiakov základných a študentov stredných škôl
 • náučnú literatúru zo všetkých vedných odborov
Oddelenie beletrie, čítareň

Kontakt:

tel.: 043/5862277, kl.12
e-mail: beletria@oravskakniznica.sk

Služby pre používateľov:

 • centrálny zápis čitateľov a platenie ročných registračných poplatkov
 • absenčné a prezenčné výpožičky kníh
 • rezervovanie dokumentov
 • bibliograficko-informačné a poradenské služby
 • poskytovanie faktografických informácií
 • čitáreň periodík

Knižničný fond obsahuje:

 • diela svetovej beletrie i pôvodnú slovenskú a českú literatúru
 • povinnú (odporúčanú) literatúru pre študentov
 • krásnu literatúru v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku
 • dennú tlač a periodiká
Regionálna bibliografia

Kontakt:

bibliograf: Ľubica Luptáková
tel.: 043/5862277, kl.15, mobil: 0908249455
e-mail: bibliografia@oravskakniznica.sk

Služby pre používateľov:

 • absenčné výpožičky regionálnych dokumentov v zmysle Výpožičného poriadku
 • prezenčné výpožičky z príručnej knižnice
 • poskytovanie bibliograficko-informačných služieb a faktografických informácií – viac TU
 • poradenské a konzultačné služby z oblasti bibliografie
 • vypracovanie rešerší (tematických súpisov literatúry) – formulár REŠERŠ
 • reprografické služby (xerokópie dokumentov z fondu knižnice)
 • informácie z regionálnych kartoték

Knižničný fond obsahuje:

 • monografie, turistických sprievodcov, vlastivedné publikácie miest a obcí regiónu Orava
 • biografické slovníky, bibliografie, zborníky, diplomové a seminárne práce
 • mapy, pohľadnice, plagáty, letáky, pozvánky, videokazety a iné drobné tlače
 • regionálne mestské, obecné a školské časopisy