Súhrnné správy

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v zmysle Smernice 101/2012 vykonáva prieskum trhu pri zákazkách s nízkou hodnotou na dodanie tovaru a poskytnutie služby pri predpokladanej hodnote zákazky nad 2.500 EUR bez DPH, na poskytnutie prác pri predpokladanej hodnote nad 5.000 EUR bez DPH. Zákazky pod uvedenú hranicu sú zverejnené v časti Zmluvy a faktúry.

Identifikácia verejného obstarávateľa: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36145262

Súhrnné správy o zákazkach s nízkou hodnotou a cenami vyššími ako 1000 €

1. štvrťrok 2014

Neboli realizované žiadne zákazky s nízkou hodnotou.

2. štvrťrok 2014

Neboli realizované žiadne zákazky s nízkou hodnotou.

3. štvrťrok 2014

Súhrnná správa za obdobie 1.7.2014 – 30.9.2014
P.č.Predmet zákazkyHodnota zákazky s DPHIdentifikácia úspešného uchádzača
1.Nábytok do letnej čitárne2 905,00 €Branislav Polák TOM-line, Mýtna 42, 902 01 Pezinok, IČO: 41949552

4. štvrťrok 2014

Súhrnná správa za obdobie 1.10.2014 – 31.12.2014
P.č.Predmet zákazkyHodnota zákazky s DPHIdentifikácia úspešného uchádzača
1.Dodávka výpočtovej techniky2 890,00 €SK-technik, s.r.o., Jaseňová 3223/36, 010 07 Žilina, IČO: 36408972
2.Rekonštrukcia kancelárskych priestorov 3. NP OKAH9 461,64 €LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o., 013 62 Veľké Rovné 586, IČO: 31600042

1. štvrťrok 2015

Neboli realizované žiadne zákazky s nízkou hodnotou.

2. štvrťrok 2015

Neboli realizované žiadne zákazky s nízkou hodnotou.

3. štvrťrok 2015

Súhrnná správa za obdobie 1.7.2015 – 30.9.2015
P.č.Predmet zákazkyHodnota zákazky s DPHIdentifikácia úspešného uchádzača
1.Rekonštrukcia kancelárskych priestorov 3. NP – dokončenie4 950,91 €LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o., 013 62 Veľké Rovné 586, IČO: 31600042
2.Tlač knižnej publikácie „Liečiteľ tela a duše Baltazár Demián“2 000,00 €Tlačiareň Kubík s.r.o., Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo, IČO: 47751011

4. štvrťrok 2015

Súhrnná správa za obdobie 1.10.2015 – 31.12.2015
P.č.Predmet zákazkyHodnota zákazky s DPHIdentifikácia úspešného uchádzača
1.Dodávka výpočtovej techniky1800,00 €Michal Kostúrik – VEGA, Dlhá nad Oravou 292, 027 05 Dlhá nad Oravou, IČO: 37356801

1. štvrťrok 2016

Neboli realizované žiadne zákazky s nízkou hodnotou.

2. štvrťrok 2016

Neboli realizované žiadne zákazky s nízkou hodnotou.

3. štvrťrok 2016

Neboli realizované žiadne zákazky s nízkou hodnotou.

4. štvrťrok 2016

Súhrnná správa za obdobie 1.10.2016 – 31.12.2016
P.č.Predmet zákazkyHodnota zákazky s DPHIdentifikácia úspešného uchádzača
1.Interiérové vybavenie – knižné regále na mieru6 262,00 €Tibor Hurtoš, Ochodnica č. 390, 023 35 Ochodnica, IČO: 37622625

1. štvrťrok 2017

Neboli realizované žiadne zákazky s nízkou hodnotou.

2. štvrťrok 2017

Neboli realizované žiadne zákazky s nízkou hodnotou.

3. štvrťrok 2017

Neboli realizované žiadne zákazky s nízkou hodnotou.

4. štvrťrok 2017

Súhrnná správa za obdobie 1.10.2017 – 31.12.2017
P.č.Predmet zákazkyHodnota zákazky s DPHIdentifikácia úspešného uchádzača
1.Vydanie printových publikácií – omaľovánka, pexeso dvojjazyčné, kalendár stolový, vianočné pozdravy s obálkou, malé kalendáriky dvojročné, magnetky, záložky I., knihy, záložky II., náučná pamätná tabuľa.
Projekt „Cezhraničné kultúrne súzvuky“, č. INT/ET/ZA/1/I/A/0028, Fond na podporu umenia č. z.17-512-01652, vlastné zdroje OKAH.
6 140,00 €DMC, s.r.o., Riečna 2541/3, 942 01 Šurany – Nitriansky Hrádok, IČO: 36777455

1. štvrťrok 2018

Neboli realizované žiadne zákazky s nízkou hodnotou.

2. štvrťrok 2018

Neboli realizované žiadne zákazky s nízkou hodnotou.

3. štvrťrok 2018

Súhrnná správa za obdobie od 1.7.2018 do 30.09.2018
P.č.Predmet zákazkyHodnota zákazky s DPHIdentifikácia úspešného uchádzača
1.Stavebné úpravy suterénnych priestorov a VZT42 334,27 €GremiKLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, 010 01 Žilina, IČO: 36424676

4. štvrťrok 2018

1. štvrťrok 2019

2. štvrťrok 2019

3. štvrťrok 2019

1. štvrťrok 2020

2. štvrťrok 2020