Elektronické platby

Oravská knižnica A. Habovštiaka ponúka svojim čitateľom možnosť zaplatiť poplatky (členské, upomienky, rezervácie, rešerše a pod.) prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu.

Platobné údaje

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

SK35 8180 0000 0070 0048 0042

Variabilný symbol:

vaše číslo čitateľského preukazu

Špecifický symbol:

01 (platba členského)
02 (platba upomienky)
03 (platba rezervácie)
04 (platba za rešerš a MVS)

Cena:

podľa Aktuálneho cenníka

Poznámka (správa pre prijímateľa):

Meno a priezvisko čitateľa + špecifikácia platby (členské, upomienka, rezervácia, rešerš, MVS)

Prosíme, dbajte na správne vyplnenie všetkých údajov, ktoré nám umožnia priradiť platbu k vášmu čitateľskému kontu.

Potvrdenie o prijatí platby môže čitateľ očakávať do 4 pracovných dní. Prosíme o trpezlivosť, kým spárujeme platbu s vašim kontom.

Potvrdenie bude zaslané mailom. V prípade, že čitateľ nemá uvedenú aktívnu e-mailovú adresu, je potrebné, aby v knižnici požiadal o jej doplnenie, prípadne opravu, ak chce využívať elektronické služby.