Prehľad služieb Oravskej knižnice

Výpožičné služby:


Absenčné požičiavanie dokumentov (kníh a periodík) – mimo knižnice

 • počet vypožičaných dokumentov – dospelí 15, deti 10 titulov
 •  výpožičná lehota kníh – 30 dní, periodík – 7 dní
 •  výpožičnú dobu je možné predĺžiť, ak o to požiada používateľ pred jej uplynutím osobne alebo telefonicky, v prípade ak nežiada tento dokument iný používateľ

Prezenčné požičiavanie dokumentov – v priestoroch knižnice

 • štúdium knižných publikácií z príručnej knižnice

Rezervácia dokumentu z fondu knižnice vyhľadaného v online katalógu

Medziknižničná výpožičná služba

 • formulár MVS
 • vypožičanie publikácií alebo dodanie kópie článkov z periodík, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde z iných knižníc SR
 • používateľ hradí poplatky podľa aktuálneho cenníka

Knižnično-informačné služby:


Bibliograficko-informačné a poradenské služby

 • konzultácie pri vyhľadávaní literatúry v knižničnom fonde
 • poskytovanie informácií z elektronických a regionálnych databáz
 • poskytovanie faktografických informácií

Rešeršné služby

 • formulár rešerš
 • tematické súpisy literatúry z elektronických databáz
 • poplatok za vyhotovenie: podľa cenníka

Verejná internetová stanica

Reprografické služby:


 • vyhotovovanie xerokópií dokumentov z fondu knižnice
 • poplatky podľa cenníka

Služby pre používateľov so zdravotným znevýhodnením:


 • bezplatný vstup na všetky podujatia pre verejnosť
 • kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia pre školy z aktuálnych ponukových listov prispôsobíme špecifikám vyplývajúcim zo zdravotného znevýhodnenia účastníkov
 • donášková služba kníh a periodík

Nová služba pre nevidiacich, slabozrakých a ŤZP (odôvodnený rozsah zdravotného postihnutia) čitateľov na oddelení náučnej literatúry

 • sprostredkovanie registrácie do Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
 • pomoc pri sťahovaní zvukových kníh na USB kľúč

Nemôžete navštíviť knižnicu? Knižnica príde za Vami – donášková služba pre imobilných, ZŤP a dlhodobo chorých čitateľov z Dolného Kubína.

 • podmienkou je platný čitateľský preukaz
 • záujem o službu nahláste telefonicky, mailom alebo osobne:
 • tel. 043/586 2277
 • e-mail: podujatia@oravskakniznica.sk
 • prevzatie absenčnej výpožičky doma