Fond na podporu kultúry národnostných menšín

S knižnicou k českej kultúre

Vďaka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sme obohatili náš knižničný fond o nové kvalitné diela v českom jazyku. Projekt s názvom S knižnicou k českej kultúre podporil fond sumou 1000 eur, čiastkou 127,36 eur sa na jeho financovaní podieľala naša knižnica. V rámci projektu sme zakúpili spolu 84 publikácií, z toho 50 kusov krásnej literatúry pre dospelých, 16 kníh odbornej literatúry pre dospelých a 18 publikácií pre deti a mládež. Tešíme sa, že naši čitatelia budú môcť objavovať nové príbehy, rozširovať svoje literárne obzory a vychutnávať si bohatstvo českej kultúry prostredníctvom týchto nových prírastkov v našom knižničnom fonde.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Logo Fondu na podporu kultúry národnostných menšín