Cenník služieb a poplatkov

ELEKTRONICKÉ PLATBY

Oravská knižnica A. Habovštiaka ponúka svojim čitateľom možnosť zaplatiť poplatky (členské, upomienky, rezervácie, rešerše a pod.) prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu.

Platobné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0048 0042
Variabilný symbol: vaše číslo čitateľského preukazu
Špecifický symbol:
01 (platba členského)
02 (platba upomienky)
03 (platba rezervácie)
04 (platba za rešerš a MVS)
Cena: podľa Aktuálneho cenníka
Poznámka (správa pre prijímateľa): Meno a priezvisko čitateľa + špecifikácia platby (členské, upomienka, rezervácia, rešerš, MVS)

Prosíme, dbajte na správne vyplnenie všetkých údajov, ktoré nám umožnia priradiť platbu k vášmu čitateľskému kontu.

Potvrdenie o prijatí platby môže čitateľ očakávať do 4 pracovných dní. Prosíme o trpezlivosť, kým spárujeme platbu s vašim kontom.

Potvrdenie bude zaslané mailom. V prípade, že čitateľ nemá uvedenú aktívnu e-mailovú adresu, je potrebné, aby v knižnici požiadal o jej doplnenie, prípadne opravu, ak chce využívať elektronické služby.

Poplatky za registráciu používateľa

Druh poplatkuCena
Deti do 15 rokov4,00 €
Študenti SŠ a VŠ v dennej forme5,00 €
Dospelí7,00 €
Dôchodcovia, ZŤP3,00 €
Vojnoví veteráni, držitelia Jánskeho plakety za darovanie krvibezplatne
Neregistrovaný používateľ – 1 deň0,50 €
Kolektívny člen – inštitúcia3,00 €
Turistický čitateľský preukaz (platnosť 2 týždne, 50% zľava pre držiteľov OravaCard)2,00 €

Rodinný preukaz

Druh poplatkuCena
1. rodič7,00 €
2. rodič3,00 €
každé dieťa v rodine do 15 rokov1,00 €

Sankčné poplatky – knihy

Druh poplatkuCena
Nedodržanie výpožičnej doby (1. upomienka nie je doručená poštou)1,00 €
2. upomienka3,00 €
3. upomienka4,00 €
4. riaditeľská upomienka6,00 €
5. upomienka – pokus o zmier10,00 €

Sankčné poplatky – periodiká

Druh poplatkuCena
1 ks periodika / 1 týždeň omeškania (upomienky nie sú doručované poštou)0,20 €

Manipulačné poplatky

Duplikát čitateľského preukazu1,00 €
Rezervácia dokumentu, prednostné odloženie voľnej knihy0,70 €
Oznámenie rezervácie poštou1,30 €

Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

Druh poplatkuCena
– objednanie – 1 titul0,50 €
– objednanie článku – titul0,30 €
– poplatok za knihu3,30 €
– fotokópie článku: 1 strana A40,20 €
– fotokópie článku: 1 strana A30,25 €
– plus náklady, ktoré stanoví požičiavajúca knižnica

Medzinárodná MVS

Druh poplatkuCena
– dokument z Českej republiky7,00 €
– dokument z európskych krajína14,00 €
– nedodržanie výpožičnej doby – sankcia5,00 €
– fotokópia článku: 1 strana A40,30 €

Rešeršné služby

Druh poplatkuCena
– základný poplatok5,00 €
– tlač každej začatej strany0,30 €

Strata knihy

Druh poplatkuCena
Dodanie výtlačku toho istého dokumentu
Nahradenie iným novým titulom podľa rozhodnutia povereného pracovníka
Poskytnutie finančnej náhrady:
– dokument vydaný pred rokom 1990, vrátanepäťnásobok ceny
– dokument vydaný po roku 1990dvojnásobok ceny

Strata periodika

Druh poplatkuCena
– nadobúdacia cena periodika +
0,70 €

Reprografické služby – kopírovanie a tlač

Druh poplatkuCena
Čiernobiele 1 strana A 40,20 €
Čiernobiele 1 strana A 4 (obojstranne)0,30 €
Čiernobiele 1 strana A 30,40 €
Čiernobiele 1 strana A 3 (obojstranne)0,60 €
text s obrázkom, k základnej sume +0,10 €
Farebný text 1 strana A 40,50 €
Farebný text 1 strana A 4 (obojstranne)1,00 €
Farebný obrázok A 41,00 €

Poplatky za využívanie internetu a PC

Druh poplatkuCena
1 minúta pripojenia na internet v elektronickej študovni0,02 €
Internet na detskom oddelení – prvých 15 minútbezplatne
Internet na detskom oddelení – každých ďalších začatých 15 minút0,10 €
Počítačové hry na detskom oddelení – 30 minút0,20 €
Používanie Wordu, Excelu – 30 minút – registrovaný používateľ 0,50 €
Používanie Wordu, Excelu – 30 minút – neregistrovaný používateľ0,60 €
Skenovanie dokumentov – 1 ks0,30 €
Pripojenie vlastného notebooku ku sieti – 30 minút0,60 €
Fotenie dokumentov vlastným fotoaparátom – 30 minút0,50 €
Pokuta za porušenie pravidiel5,00 €
Tlač čiernobiela (text) – 1 strana A40,20 €
Tlač čiernobiela (obrázok) – 1 strana A40,30 €
Tlač farebná (text) – 1 strana A40,70 €
Tlač farebná (obrázok) – 1 strana A41,00 €
Tlač farebná (text) – 1 strana A31,50 €
Tlač farebná (obrázok) – 1 strana A32,00 €
Opravu, ktorú musí vykonať servisný technik, hradí čitateľ v plnej výške