Informácie pre knižnice

MVS

• Elektronický formulár pre medziknižničnú výpožičnú službu

Vyradené knihy

• Vyraďovanie z fondu Oravskej knižnice Antona Habovštiaka