Knižničný a výpožičný poriadok

Výpožičný poriadok

Pre stiahnutie aktuálneho Knižničného a výpožičného poriadku (súbor PDF, veľkosť 361 kB) klikni na tento odkaz.

Prílohou Knižničného a výpožičného poriadku je Cenník služieb a poplatkov, ktorý vydáva a upravuje riaditeľ knižnice.