Regionálne kartotéky

Tematická kartotéka

  • obsahuje albumy článkov s regionálnou tematikou excerpované z celoslovenskej a regionálnej tlače od roku 1976

Miestopisná kartotéka

  • kartotéka miest a obcí okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín obsahuje články publikované v tlači, drobné tlače a informačné publikácie vydávané miestnou samosprávou

Personálna kartotéka

  • albumy biografických článkov žijúcich a nežijúcich osobností, dotazníky osobností, ktoré pôsobia v regióne a neboli doposiaľ začlenené v regionálnych biografických slovníkoch, portréty a fotosúbory regionálnych osobností

Erby miest a obcí Oravy

  • popisy a vyobrazenia symbolov mesta Dolný Kubín a prímestských častí; popisy a vyobrazenia erbov miest a obcí v okrese Tvrdošín

Pohľadnice

  • obsahuje takmer 900 pohľadníc s tematikou regiónu Orava