Zoznam periodík

Por. č.

Titul Lokácia
1. Adamko DO
2. Bublina DO
3. Bulletin Slovenskej asociácie knižníc MET
4. Burda B/Č
5. Creativ Amos DO
6. Čarovné Slovensko B/Č
7. Denník N B/Č
8. Dotyky B/Č
9. Emma B/Č
10. Evanjelický posol B/Č
11. Evita B/Č
12. Fifík DO
13. Fľak DO
14. Forbes ONL
15. Fraktál B/Č
16 Historická revue ONL
17. Hospodárske noviny B/Č
18. Chvíľka pre seba B/Č
19. Chatář Chalupář B/Č
20. It lib MET
21. Kamarát DO
22. Knižná revue B/Č
23. Komenský ONL
24. Lepšie bývanie B/Č
25. Literárny týždenník B/Č
26. Malování jehlou B/Č
27. Mama a ja B/Č
28. Miau B/Č
29. Môj dom B/Č
30. My Oravské noviny RO
31. My Nezávislé noviny RO
32. National Geographic ONL
33. Nový čas B/Č
34. Pekné bývanie B/Č
35. Plus 7 dní B/Č
36. Poradca ONL
37. Praktická Slovenka B/Č
38. Praktická žena Kreativ B/Č
39. Pravda B/Č
40. Predškolská výchova ONL
41. Recepty prima napadu B/Č
42. Rozmarýna B/Č
43. Rozum B/Č
44. Rytmus života B/Č
45. Slniečko DO
46. Slovenka B/Č
47. Slovenské pohľady B/Č
48. Sme B/Č
49. Spoločník B/Č
50. Svedectvo B/Č
51. Šarm B/Č
52. Telesná výchova a šport mládeže ONL
53. Téma B/Č
54. Tina B/Č
55. Trend ONL
56. Tvorivé bývanie B/Č
57. Týždeň B/Č
58. Urob si sám ONL
59. Vlna ONL
60. Zdravie B/Č
61. Záhradkár B/Č
62. Život B/Č
63. Regionálna tlač RO*

Vysvetlivky:

DO – detské oddelenie
B/Č – beletria/čitáreň
ONL – oddelenie náučnej literatúry
RO – regionálne oddelenie
MET – metodické oddelenie
RO* – jednotlivé čísla nájdete na regionálnom oddelení

Regionálne periodiká

Obecné noviny

Por. č.

Obec Názov periodika
1. Babín Obecný spravodaj Babín
2. Bobrov Bobrovský obzor
3. Breza Brezanský život
4. Bziny Bzinské noviny
5. Čimhová Čimhovské noviny
6. Dlhá nad Oravou Dlhánske zvesti
7. Dolný Kubín Kubín
8. Habovka Habovčan
9. Novoť Hlas Novote
10. Rabčice Hlas Rabčíc
11. Horná Lehota Hornolehoťan
12. Hruštín Hruštín
13. Chlebnice Chlebnický spravodaj
14. Jasenová Jasenovské zvesti
15. Klin Echo Klina
16. Oravská Lesná Lesnianske noviny
17. Leštiny Leštinské ozveny
18. Liesek Liesecké noviny
19. Lokca Lokčianske noviny
20. Malatiná Malatinský hlas
21. Mútne Mútňanské noviny
22. Námestovo Námestovčan
23. Nižná nad Oravou Nižnianske ozveny
24. Orava Orava
25. Oravská Jasenica Jaseničan
26. Oravské Veselé Zvesti spod Pilska
27. Podbiel Podbiel
28. Pribiš Pribišské noviny
29. Rabča Rabčiansky chýnik
30. Sedliacka Dubová Spravodaj Žiar
31. Sihelné Sihelník
32. Štefanov nad Oravou Štefanov nad Oravou
33. Trstená Trstenský hlas
34. Tvrdošín Tvrdošín
35. Vavrečka Vavrečník
36. Veličná Naša Veličná
37. Zábiedovo Zábiedovský oznamovateľ
38. Zákamenné Zákamenčan
39. Zázrivá K sebe
40. Zuberec Zuberské noviny
41. Suchá Hora Suchohorské noviny

Školské noviny

Por. č.

Škola Názov periodika
1. ZŠ s MŠ Habovka Únik
2. Cirkevná ZŠ sv. apoštola Pavla Sihelné Úsmev
3. Horná ZŠ s MŠ Rabča Horňáčik
4. ZŠ s MŠ Rabča Rabconek

Pozn. Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne periodiká archivuje v rámci regionálneho oddelenia.