Vyraďovanie z fondu Oravskej knižnice

Zoznamy kníh navrhnutých na vyradenie v roku 2020 – oddelenie náučnej literatúry (ZOZNAM č. 5/2020) (ZOZNAM č. 6/2020)

Dátum zverejnenia: 19.11.2020

Zoznam kníh navrhnutých na vyradenie v roku 2020 – oddelenie náučnej literatúry (ZOZNAM č. 4/2020)

Dátum zverejnenia: 16.10.2020

Zoznamy kníh navrhnutých na vyradenie v roku 2020 – oddelenie beletrie (ZOZNAM č. 2/2020), (ZOZNAM č. 3/2020)

Dátum zverejnenia: 09.10.2020

Zoznam kníh navrhnutých na vyradenie v roku 2020 – oddelenie náučnej literatúry (ZOZNAM č. 3/2020)

Dátum zverejnenia: 09.10.2020

Zoznamy kníh navrhnutých na vyradenie v roku 2020 – oddelenie náučnej literatúry (ZOZNAM č. 1/2020), (ZOZNAM č. 2/2020)

Dátum zverejnenia: 28.04.2020

KNIŽNICE SI MÔŽU VYŽIADAŤ KNIHY ZO ZOZNAMOV 4 TÝŽDNE OD ICH ZVEREJNENIA

Kontakt

tel.: 043 586 2277
e-mail: akvizicia@oravskakniznica.sk