Vyraďovanie z fondu Oravskej knižnice

Zoznamy kníh navrhnutých na vyradenie v roku 2020 – oddelenie náučnej literatúry (ZOZNAM č. 1/2020), (ZOZNAM č. 2/2020)

Dátum zverejnenia: 28.04.2020

KNIŽNICE SI MÔŽU VYŽIADAŤ KNIHY ZO ZOZNAMOV 4 TÝŽDNE OD ICH ZVEREJNENIA

Kontakt

tel.: 043 586 2277
e-mail: akvizicia@oravskakniznica.sk