Vyraďovanie z fondu Oravskej knižnice

Momentálne nie sú k dispozícii žiadne zoznamy kníh navrhnutých na vyradenie.

Kontakt

tel.: 043 586 2277
e-mail: akvizicia@oravskakniznica.sk