Kniha Oravy 2016

Hlasujte za KNIHU ORAVY 2016

Zapojte sa do súťaže KNIHA ORAVY 2016 a podporte svoju obľúbenú knihu.

Podmienky súťaže:

Dôležité termíny súťaže:

 • Hlasovanie bude prebiehať od 1. marca do 7. apríla 2017.
 • Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 24. apríla 2017.

Súťažné kategórie:

Nominované knihy budú rozdelené do dvoch súťažných kategórií:

 1. kategória: beletria
 2. kategória: odborná literatúra

Kde nájdete nominované knihy?

 • Nominované knihy budú v čase od 1. marca do 7. apríla 2017 vystavené v  knižnici a postupne predstavované mediálnymi partnermi, na internetovej stránke knižnice a Žilinského samosprávneho kraja v čase od 1. marca do 7. apríla 2017.

Kto rozhodne o výsledkoch súťaže?

 • O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hlasovanie bude možné realizovať po uzávierke nominácií v čase od 1. marca do 7. apríla 2017.
 • Hlasovacie lístky budú uverejnené na web stránke knižnice alebo si ich záujemcovia môžu vyzdvihnúť priamo v knižnici.
 • Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v prvej kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v druhej kategórii (odborná literatúra).
 • Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas. Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.
 • Platný je len originálny anketový lístok, ktorý bude k dispozícii v knižnici, na web stránke knižnice alebo uverejnený v regionálnych periodikách.
 • Hlasovací lístok je potrebné doručiť do knižnice osobne, poštou, mailom alebo faxom.

Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie Kniha Oravy.

Nominované knihy po skončení súťaže ostávajú majetkom knižnice, aby boli natrvalo prístupné jej čitateľom.

Autorom víťazných kníh knižnica bezplatne ponúkne spoluprácu a priestor pre prezentáciu publikácií širokej verejnosti a v prípade účasti knižnice na knižnom veľtrhu Bibliotéka aj priestor na tomto medzinárodnom podujatí.

Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach súťaže v každom regióne Žilinského  kraja bude zostavená putovná výstava, ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici Žilinského samosprávneho kraja.

Termíny putovnej výstavy:

 1. Krajská knižnica v Žiline (16.05.2017 – 20.06.2017)
 2. Turčianska knižnica v Martine (01.07.2017 – 20.07.2017)
 3. Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne (01.08.2017 – 20.08.2017)
 4. Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši (01.09.2017 – 20.09.2017)
 5. Kysucká knižnica v Čadci (01.10.2017 – 20.10.2017)

Kontakt:

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Ul. Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

Tel. : 043/586 2277, 043/586 3368
Fax: 043/586 3368
e-mail: kniha.oravy@gmail.com
web: www.oravskakniznica.sk
www.facebook.com/oravskakniznica