Súťaž o naj školský časopis a nástenku 2018

Súťaž o naj školský časopis a nástenku 2018

Žilinský samosprávny kraj, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a Petit Press, a. s., MY – Oravské noviny vyhlasujú 15. ročník regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl Oravy NAJLEPŠÍ ŠKOLSKÝ ČASOPIS 2018 a 2. ročník súťaže o najoriginálnejšiu tematickú nástenku NAJ TRIEDNA / ŠKOLSKÁ NÁSTENKA.

NAJLEPŠÍ ŠKOLSKÝ ČASOPIS 2018

Kategórie:
1. kategória: časopisy žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ (1. – 9. ročník)
2. kategória: časopisy žiakov 1. stupňa ZŠ (1. – 4. ročník)
3. kategória: e-časopisy (plnotextový elektronický časopis voľne prístupný na internete)

Podmienka pre účasť v súťaži:
Zaslanie minimálne dvoch čísel časopisu, ktorý vydala základná škola v školskom roku 2017/2018 do 15. mája 2018 na adresu: Oravská knižnica A. Habovštiaka, S. Nováka 1763/2, 026 01 Dolný Kubín
V prípade, že súťaží e-časopis, je potrebné na uvedenú poštovú adresu, príp. elektronicky na adresu podujatia@oravskakniznica, zaslať prihlasovací list s presnou webovou adresou časopisu.

Kritériá súťaže:
1. zaslanie alebo osobné doručenie minimálne 2 čísel časopisu vydaného v aktuálnom školskom roku
2. riadne označenie titulu časopisu
3. tiráž so základnými údajmi – vydavateľ časopisu, redaktori, periodicita, číslo časopisu
4. vlastná tvorba žiakov
5. kontaktné údaje odosielajúcej školy

NAJ TRIEDNA / ŠKOLSKÁ NÁSTENKA

Téma:
Najkrajší kút v našom chotári

Podmienka pre účasť v súťaži:
Zaslanie fotografie nástenky do 15. mája 2018 na adresu: podujatia@oravskakniznica.sk.

Kritériá súťaže:
Fotografiu s popisom (označenie triedy/školy) je potrebné zaslať v elektronickej forme (formát JPG, rozlíšenie min. 5 Mpix, veľkosť súboru max. 5 MB).

Vyhodnotenie súťaží sa uskutoční v mesiaci jún 2018.

Plagát (PDF, 134 kB)

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967″ N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316″ E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358