Vyhodnotenie čitateľskej súťaže Knihomoli do Aquaparku

Vyhodnotenie čitateľskej súťaže Knihomoli do Aquaparku

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje výsledky regionálnej súťaže pre základné školy na podporu čitateľskej gramotnosti „Knihomoli do Aquaparku“.

KOLEKTÍVY

1. miesto a trojhodinový vstup do AquaRelaxu Dolný Kubín úplne zadarmo získava 1. C zo ZŠ M. Kukučína,
2. miesto a noc v knižnici s prekvapením získava 3. B zo ZŠ M. Kukučína,
3. miesto a Callo zmrzlinu zadarmo pre celú triedu získava 4. B zo ZŠ Janka Matúšku.

JEDNOTLIVCI

Cenu poroty a Callo zmrzlinu zadarmo získavajú Jakub Svetlík, Jozef Svetlík a Tomáš Laššák.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do našej súťaže. Poďakovanie patrí aj školám a pani učiteľkám a učiteľom.
Výhercom srdečne blahoželáme, môžete sa tešiť na ďalšie súťaže.

S Oravskou knižnicou na každom kroku.