Pamätník oslobodenia

Zľava pre vojnových veteránov

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja poskytuje pre vojnových veteránov bezplatné zápisné do knižnice s platnosťou od 1. 8. 2016.

Možnosť bezplatného zápisného do knižnice je vyjadrením ocenenia vojnových veteránov, ich zásluh v boji za slobodu a demokraciu doma i vo svete. Vojnový veterán sa pri uplatnení nároku na zľavu preukazuje preukazom vojnového veterána vydaným Ministerstvom obrany SR.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967” N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316” E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358