Ako čítať s porozumením a učiť sa s radosťou

Ako čítať s porozumením a učiť sa s radosťou

Občianske združenie Naša alternatíva v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka organizuje odborný seminár na tému „Asociatívna metóda učenia alebo ako čítať s porozumením a učiť sa s radosťou“. Lektorom vzdelávania je PaedDr. Anna Skokanová, PhD., špeciálna pedagogička, autorka mnohých didaktických pomôcok pre deti s vývinovými poruchami učenia.

10. 06. 2022 o 12.30 hod.
spoločenská miestnosť knižnice

Seminár je určený pre všetkých, ktorí pracujú s deťmi s vývinovými poruchami učenia a majú záujem naučiť sa využívať metódu asociatívneho učenia. Cieľom stretnutia je získať nové zručnosti, aby sme mohli byť aj naďalej podporou deťom, s ktorými pracujeme. Príďte sa naučiť, ako pomôcť deťom tešiť sa z učenia a mať radosť pri čítaní.

Na seminár sa môžete prihlásiť mailom: zuzana.machajova1@gmail.com alebo telefonicky na č. tel. 0907 149 909, 0907 174 606.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967″ N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316″ E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358