Čítajme si… 2024

Čítajme si… 2024

Chcete podporiť dobrú myšlienku? Príďte sa k nám začítať. Zapojte sa do celoslovenského podujatia „ČÍTAJME SI“ 2024.

19. 03. 2024 od 8:00 hod. alebo v priebehu celého týždňa na detskom oddelení Oravskej knižnice Antona Habovštiaka.

V Oravskej knižnici budú čítať deti zo ZŠ Janka Matúšku, ZŠ Martina Kukučína, SZŠ s MŠ Jánoš, ZŠ Petra Škrabáka a Centra sociálnych služieb Brezovec.

V týždni od 18. marca do 22. marca 2024 sa koná celoslovenský detský čitateľský maratón s názvom ČÍTAJME SI. Linka detskej istoty organizuje už 15. ročník tohto detského maratónu, ktorý je tento rok realizovaný s významnou podporou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Projekt „Čítajme si“ vznikol v roku 2008 s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporuje rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka, pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť stotožniť sa s postavami, ponúka chvíle intimity. Nezanedbateľným prínosom čítania je tiež získavanie množstva informácií, vedomostí a porozumenie pojmom.

Detský čitateľský maratón si počas svojho trvania získava čoraz väčšiu popularitu, do prvého ročníka sa zapojilo 2912 detí, v minulom roku 2023 to bolo rekordných 100591 čitateľských maratóncov. V tomto projekte však nejde len o lámanie rekordov. Hlavným cieľom je predovšetkým zatraktívniť knihu v detských očiach a pritiahnuť deti a mládež ku čítaniu.

Výsledok detského čitateľského maratónu bude vyhlásený po sčítaní počtu čítajúcich detí z celého Slovenska.

S knižnicou na každom kroku.

Čítajme si… 2024

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967″ N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316″ E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358