Súťaž Čítame s nezábudníkom

Čítame s nezábudníkom

Žilinský samosprávny kraj a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne vyhlasujú čitateľskú súťaž pre deti Čítame s nezábudníkom.

Súťaž prebieha v dvoch kategóriách:

  1. do 10 rokov
  2. od 11 do 15 rokov

Podmienky súťaže:

  1. Byť aktívnym čitateľom knižnice
  2. Zapájať sa do aktivít knižnice
  3. Úspešne absolvovať literárny kvíz zameraný na detskú literatúru

Vyhodnotenie: november 2015
Víťazi získajú zaujímavé knižné ceny

Bližšie informácie: Alena Javorková, detske@oravskakniznica.sk

Podujatie je súčasťou projektu (Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2015), ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.