Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Cieľom DEKD je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho, podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy odvetvia kultúry.

Téma DEKD 2019: Umenie a zážitok

PROGRAM

Anton Habovštiak – Oravci o svojej minulosti

Podujatie pre žiakov základných škôl realizované pri príležitosti 95. výročia narodenia jazykovedca a spisovateľa Antona Habovštiaka. Žiaci sa zoznámia s jedinečnou knihou Oravci o svojej minulosti, v ktorej je zaznamenané rozprávanie o živote, duchovnej i materiálnej kultúre obyvateľov Oravy v dnes už takmer zabudnutom jazyku. Originálny oravský dialekt, v ktorom sú texty zapísané, bude využitý pri vedomostnom kvíze a tvorivých dielňach. Na nich si deti vytvoria obrázkový slovník oravských nárečí.
Dátum, hodina a miesto konania: 9.9.2019 – 30.9.2019 od 8:00 hod. do 13:00 hod. (pracovné dni), Oravská knižnica Antona Habovšitaka – spoločenská miestnosť. Na podujatie je potrebné vopred sa objednať.

Inšpirovaní Ľudovítom Fullom

Interaktívne podujatie pre deti, ktorého spoluorganizátormi sú Oravská knižnica Antona Habovštiaka a Oravská galéria v Dolnom Kubíne. Účastníci sa dozvedia zaujímavosti zo života významného slovenského maliara Ľudovíta Fullu, jeho študentských rokov strávených v Dolnom Kubíne a ceste za výtvarným umením. Zoznámia sa s jeho ilustrátorskou tvorbou prostredníctvom známych kníh pre deti, a tiež s jeho pedagogickou činnosťou pri vedení detských výtvarných kurzov. Inšpirovaní obrazom Nevesta, ktorý si pozrú v expozícii galérie, vytvoria vlastný návrh ornamentu na šaty nevesty, partu nevesty a pierko pre ženícha. Partu a pierko si následne zhotovia z papiera a ďalších materiálov.
Dátum, hodina a miesto konania: 9.9.2019 – 30.9.2019 od 7:30 hod. do 15:30 hod. (pracovné dni), Oravská galéria – stále expozície. Na podujatie je potrebné vopred sa objednať.

Pamiatky UNESCO na Slovensku

Výstava publikácií z fondu knižnice zameraných na kultúrno-historické pamiatky a prírodné vzácnosti Slovenska zaradené do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.
Dátum, hodina a miesto konania: 1.9.2019 – 30.9.2019 od 8:00 hod. do 16:00 hod. (pracovné dni), Oravská knižnica A. Habovštiaka – spoločenská miestnosť.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva – vedomostný kvíz

Každý týždeň v pondelok bude na vstupnom informačnom paneli a na webovej stránke knižnice zverejnená kvízová otázka. Písomne odpovedať je možné do štvrtka daného týždňa mailom na adrese podujatia@oravskakniznica.sk, alebo na súťažnom lístku, ktorý je potrebné vhodiť do schránok pri výpožičných pultoch na jednotlivých oddeleniach knižnice. Pri odpovedi je potrebné uviesť meno a mailovú adresu, aby bolo možné kontaktovať výhercu/ výherkyňu. V piatok bude zo správnych odpovedí vyžrebovaný/ á jeden výherca/ výherkyňa, ktorý/ á bude odmenený/ á knihou a bezplatným členstvom v knižnici na 12 mesiacov.
Dátum, hodina a miesto konania: 1.9.2019 – 30.9.2019 od 8:00 hod. do 18:00 hod. (pracovné dni), Oravská knižnica A. Habovštiaka.

Peter Huba – Keď národ umieral: Čas vzkriesenia

Prezentácia druhého dielu románovej trilógie historika a spisovateľa Petra Hubu spojená s autorskou besedou. Dej knihy je situovaný do obdobia 1. svetovej vojny, vzniku Československej republiky a oživotvorenia Matice slovenskej v r. 1919.
Dátum, hodina a miesto konania: 9.9.2019 o 16:00 hod., Oravská knižnica A. Habovštiaka – spoločenská miestnosť.

Deň otvorených dverí

Prezentácia činnosti a priestorov knižnice, ktoré nie sú návštevníkom bežne prístupné (akvizícia a spracovanie fondu, administratívne priestory, metodika, sklady literatúry, podkrovie). Účastníci prehliadky sa dozvedia zaujímavosti z histórie knižnice i budovy, v ktorej sídli. V minulosti patrila budova Tatra banke a konali sa v nej stretnutia predstaviteľov kultúrneho a spoločenského života mesta Dolný Kubín. Istý čas tu pôsobil ako bankový riaditeľ básnik Pavol Országh Hviezdoslav. Do histórie mesta sa zapísala v čase vzniku Československej republiky. 5. novembra 1918 sa tu stretli členovia novovytvorenej Národnej rady pod vedením predsedu Ignáca Radlinského a pripojili sa ku Deklarácii slovenského národa vyhlásenej 30. októbra 1918 v Martine, ktorej signatárom bol hlavný účtovník banky Aurel Styk.
Dátum, hodina a miesto konania: 18.9.2019 o 10:00 hod. a 16:00 hod., Oravská knižnica A. Habovštiaka (predpokladaná dĺžka – 60 minút).

Vstupné:
Všetky podujatia sú verejné a bezplatné.

Zodpovedná osoba:
Mgr. Miriam Kazimírová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti
tel.: +421 43 586 2277
mail: podujatia@oravskakniznica.sk

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967″ N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316″ E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,295921220535

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019