Fotoplenér Poklady pohraničia

Fotoplenér Poklady pohraničia

Mestská verejná knižnica v Limanowej a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Vás pozývajú na poľsko-slovenský fotoplenér realizovaný v rámci mikroprojektu Poklady pohraničia.

Plenér je bezplatný. Usporiadateľom je Mestská verejná knižnica v Limanowej. Plenér sa uskutoční na území poľsko-slovenského pohraničia (pre slovenských účastníkov na poľskej strane hraníc). Účastníkmi slovenskej časti fotoplenéru sa môžu stať dospelí obyvatelia okresu Dolný Kubín. Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky a jej doručenie do Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne do 16. júna t. r. Rozhoduje poradie doručenia. Termín realizácie pre slovenských účastníkov je 1.-2. 7. 2017. Fotografie z plenéru budú prezentované vo fotoalbume, v kalendári a na výstavách usporiadaných v Limanowej aj v Dolnom Kubíne. S pravidlami a podmienkami účasti na plenéri sa môžete oboznámiť v Oravskej knižnici na telefónnom čísle 043 5862277, alebo na e-mailovej adrese metodika@oravskakniznica.sk

Mikroprojekt Poklady pohraničia je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Pravidlá fotoplenéru (PDF, 1008 kB)

Prihláška účastníka fotoplenéru (PDF, 638 kB)

Fotoplenér Poklady pohraničia